Časopis Předplatné Inzerce Redakce Archiv Konference Waste forum

WASTE FORUM ve SCOPUSu!

gggredakce elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM obdržela dlouho očekávanou zprávu, že časopis s pozitivním výsledkem prošel validačním řízením pro jeho zařazení do mezinárodní vědecké databáze SCOPUS.

Připomínám, že WASTE FORUM je časopis určený pro publikování původních vědeckých prací souvisejících s průmyslovou a komunální ekologií. Tj. nejen z výzkumu v oblasti odpadů a recyklace, jak by mohl naznačovat název časopisu, ale i odpadních vod, emisí, sanací ekologických zátěží atd.

Příspěvky se do redakce zasílají v kompletně zalomené podobě (tzv. printer-ready). Publikační jazyk je angličtina (preferována), čeština a slovenština. Veškeré informace o časopisu jsou na www.wasteforum.cz a tam také jsou všechny dosud publikované příspěvky volně ke stažení.

Časopis vychází čtvrtletně, redakční uzávěrky jsou pravidelně 8. 1., 8. 4., 8. 7. a 8. 10.

 Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/waste-forum-ve-scopusu/