O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

11/2000

spektrum
Recyklace koberců
Spalování v Mokré je na úrovni
Posílení krajské odpovědnosti v hospodaření s odpady
ODPADY LUHAČOVICE 2000

Odpad měsíce
Obalový odpad III - plasty
Recyklace obalových plastů
Vývoj nových materiálů z recyklovaných plastů
Nakládání se spotřebitelskými plastovými obaly v ČR
Odběratelé a zpracovatelé plastů

nakládání s odpady
Recyklace elektrospotřebičů v MESITU - včera a dnes
Recyklace vysokopecních kalů
"Ušlechtilý odpad"

servis
Odborné časopisy on-line přístupné na internetu
Ze zahraničního odborného tisku
Resumé

legislativní příloha
Vládní návrh zákona o odpadech I - XVI

pravidelná příloha PRAHA A ODPADY
Tříděný sběr komunálního odpadu na území Prahy