Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 4/2000 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

4/2000

spektrum
Nejdražší šrot světa
Regionální koncepce odpadového hospodářství
Koncepce severní Moravy
Zálohové mraky nad nevratnými lahvemi
S novou směrnicí na skládky
PVC v zajetí paragrafů

řízení
Zákon č. 37/2000 Sb. - novela zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech
Černé skládky stejně nezmizí
Kritiků bylo hodně
Zásadní změny
Skládky a EMS
Směrnice Rady EU pro skládkování odpadů

odpad měsíce
Odpadní oleje
Firmy nakládající s odpadními oleji
Ze Slovenska - Sber a využitie odpadových olejov

nakládání s odpady
Podpora využití kompostů
CZ BIOM
Zkušenosti z hodnocení - nebezpečné vlastnosti odpadů
Mechanicko-biologická úprava komunálních odpadů

servis
Entsorga 2000
Konference MSTEAM
Cyklus seminářů Právní předpisy na ochranu životního prostředí
WASTEEXPO 2000
Konference k EIA
Ze zahraničního odborného tisku
Kalendář
Resumé

příloha časopisu
Integrovaná prevence a omezování znečištění
Nejlepší dostupné techniky
Příručka ke směrnici o IPPC
Z předkládací zprávy - Nový prvek v české environmentální legislativě
Seznam kategorií zařízení a objektů podléhajících IPPC
Zákon č. 37/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
Rozbor novely zákona o odpadech, která vyšla pod č. 37/2000 Sb. a nabyla účinnosti dne 29. 2. 2000
Výklad Ministerstva financí ke správě poplatku přijatého novelou zákona o odpadech
Proč prezident nepodepsal novelu