Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 5/2000 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

5/2000

spektrum
Biodegradace IV
Pro čisté pláže
Recycling 2000 - konference o recyklaci stavebních odpadů
O čem se nejvíce diskutovalo na konferenci

Odpad měsíce
Odpady z výroby oxidu titaničitého

odborná příloha časopisu
Sanace starých zátěží - omezování nákladů
Přirozená atenuace a její využití
Přirozená biodegradační kapacita - metodika indikace
Remediace přirozenou atenuací - praktická aplikace při kontaminaci chlorovanými uhlovodíky
Přehled firem působících při sanacích starých zátěží a jimi prováděných technologií a služeb
Využití reakčních bariér při sanacích

řízení
Management odpadů v armádě

servis
Kongres a výstava Odpady - Luhačovice 2000
Kalendář
Na odpadářském nebi vznikla nová asociace
Odpadové dny 2000
Ze zahraničního tisku

legislativní příloha časopisu
Návrh věcného záměru zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control) a o integrovaném registru znečišťování
Příloha č. 1 Seznam zařízení
Příloha č. 2 Hlediska, která je třeba vzít v úvahu při přípravě nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques)
Příloha č. 3 Návrh údajů ohlašovaných pro účely naplnění Integrovaného registru znečišťování (Pollutant Release and Transfer Register)
Příloha č. 4 Seznam znečišťujících látek pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování a limitní hodnoty pro ohlašování