Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 10/2001 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

10/2001

spektrum

odborná příloha
Analytika odpadů
Identifikace stavu a charakteru ropné kontaminace
Nové možnosti využití testů ekotoxicity
Analytika odpadov v Slovenskej republike

z vědy a výzkumu
Profil vědeckého pracoviště - Univerzita Tomáše bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav technologie životního prostředí a chemie
Technicko-ekonomické aspekty stabilizace/solidifikace aktivovaného čistírenského kalu
Biologické zneškodňování odpadních bunýrovacích vod z kovovýroby
Profil vědeckého pracoviště - Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, Oddělení kaustobiolitů
Využití vodní dopravy v odpadovém hospodářství

nakládání s odpady
Kontejnery nové generace

servis
ODPADOVÉ FÓRUM v roce 2002
Zpravodaj ČAOH
ENVIBRNO 2001 - 10. Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí
Doprovodný program
Státní fond životního prostředí
Odpadové politiky v kandidátských zemích EU
Místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem Některé problémy s jeho zaváděním
Ze zahraničního tisku
www.skladka.cz nově, aneb www.enviweb.cz
Kalendář
EMS - čistší produkce - odpady. Příklad snižování odpadů
Ediční plán časopisu ODPADOVÉ FÓRUM na rok 2002

resumé

legislativní příloha
RUKOVĚŤ DOPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 4/2001
Odpadový hospodář - komentář
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: