O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

3/2001

spektrum
Plán nebezpečných odpadů Komunální odpady v Plzni Nový systém separace PET lahví v Brně

odpad měsíce
Kovový odpad
Železné odpady
Odpad amalgamu ve stomatologické ordinaci
Výkup odpadu kovů - Přehled firem
Nové kontejnerové nůžky na šrot
Recyklace autobaterií ve světě

odborná příloha
Shromažďování a svážení
Separovaný sběr - využitelné složky domovního odpadu
Třídění komunálních odpadů v živnostenské sféře
Jak se podniká v odpadech
Tříděné shromažďování odpadů od občanů a původců - Přehled nádob a zařízení
Sběrný dvůr Voctářova - tři roky provozu
Sběrné dvory městské části Praha 4
Plasty drtit nebo lisovat?

řízení
Přehled akcí podpořených v rámci programu 4.2 - Nakládání s odpady v letech 1992-2000 - SFŽP ČR

servis
Odpadové dny 2001
ODPADY LUHAČOVICE 2001
Zpravodaj ČAOH
Kdo není na internetu, jako by nebyl (pokračování z minulého čísla)
Kalendář
Ze zahraničního odborného tisku
Resumé

pravidelná příloha PRAHA A ODPADY
Sběrné dvory hlavního města Prahy

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: