Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 1/2002 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

1/2002

spektrum
Druhý život pneu*10
Hygienizace kalů*11
Materiálové a energetické využití odpadů*12
Jak třídit v kancelářích*13
Staré ENVI končí, nové v dohledu*14
Jak vidí budoucí změny v OH odborníci*15
anketa uskutečněná na veletrhu ENVIBRNO 2001
2. ročník Velké ceny SAKO*16

Odpad měsíce
Kaly z ČOV*17
Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod*17
Hodnocení zdravotního rizika z hlediska legislativy České republiky a Evropské unie od 1. 1. 2002 podléhá nové vyhlášce, která řídí aplikaci kalů na zemědělskou půdu. Za hlavní kritérium pro bezpečnou aplikaci kalů v zemědělské výrobě je v nových právních předpisech brána ochrana zdraví člověka, zvířat a životního prostředí.
Může být ČOV energeticky soběstačná?*19
Při využití lyzace při odvodňování kalu a převedení jeho anaerobní stabilizace na termofilní režim může být ČOV zcela energeticky soběstačná i v zimě.

téma: odpady a eu
Na co je třeba se připravit*22
Očekávané změny v hospodaření s odpady v příštích deseti letech se mimo jiné vztahují k návrhu Evropské komise Šestého akčního programu pro životní prostředí (2001 -2010). Úkoly a cíle programu vztahující se k odpadům se totiž týkají i nás.

z vědy a výzkumu
Intenzifikace anaerobní stabilizace kalů z ČOV - možnosti využití lyzátovací centrifugy*25
Vhodnou konstrukční úpravou centrifug používaných v čistírnách odpadních vod lze využít nadbytek kinetické energie centrifugy k většímu rozbití buněk mikroorganismů, obsažených v kalech a tím k urychlení a prohloubení jejich biologického rozkladu kalů. Zvyšuje se tak produkce bioplynu a snižuje množství stabilizovaného kalu

nakládání s odpady
Radioaktivní odpady z jaderných elektráren a jejich minimalizace*28
Minimalizace aktivity a objemu radioaktivních odpadů je zásadním cílem jejich zpracování. Možnosti minimalizace spočívají v redukci zdroje odpadu, v recyklaci a ve znovuvyužití látek obsažených v odpadech.

servis
SFŽP ČR - finanční podpora ze SFŽP akcím z oblasti nakládání s odpady*32
Kalendář*33

firemní propagace
Destilační zařízení pro recyklaci znečištěných organických rozpouštědel*7
Sanace dehtů v podzemních vodách před ukončením*30

resumé*34

LEGISLATIVNÍ STRÁNKY ČASOPISU
- volně vložená příloha
RUKOVĚŤ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 1/2002
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech*1

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: