Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 10/2002 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

10/2002

SPEKTRUM

Opět veřejně o Plánu  -  6

Povodňové odpady  -  8 

ODPAD MĚSÍCE

Elektronický odpad    

Stav evropské legislativy a situace v ČR  -  10

Využívání kovů z elektrických a elektronických odpadů  -  10
Bude se i v ČR více využívat elektronický odpad?

Zpětný odběr přenosných baterií v ČR  -  11
Jak je zpětný odběr baterií a akumulátorů zajišťován v zahraničí a jak v České republice. Představuje se systém ECOBAT.

Materiálové využití mobilních telefonů  -  14
Ze soukromé iniciativy byl proveden první rozbor různých typů mobilních telefonů z hlediska jejich materiálového složení.
TÉMA ÚPRAVA ODPADŮ

Energie z odpadů pro vápenku  -  15
Bylo vyvinuto a uvedeno do provozu zařízení na přeměnu alternativního paliva z odpadu na generátorový plyn. Ten je využíván pro vytápění šachtové pece vápenky v Prachovicích.
Z VĚDY A VÝZKUMU

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky  -  16
Profil vědeckého pracoviště

Výzkum a vývoj v oboru odpadové hospodářství v České republice  -  18
ŘÍZENÍ

Nový zákon o ochraně ovzduší z pohledu odpadového hospodářství  -  22
Jaký dopad má nový zákon o ochraně ovzduší na nakládání s odpady. Přehled prováděcích předpisů.

Zpětný odběr výrobků  -  25
Příspěvek k diskusi o povinném zpětném odběru ledniček a dalších výrobků a jejich dalším zpracování.

Analytika odpadů z pohledu nových právních předpisů  -  27
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí předpisy přinesly do technické praxe řadu nových momentů a promítá se i do sféry testování chemického a mikrobiologického složení odpadů a laboratorního hodnocení jejich vlastností.
KRAJSKÉ KONCEPCE

Koncepce OH krajů Zlínského a Vysočiny  -  24
Práce na podkladových materiálech vstupují do závěrečné etapy.

Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje  -  26
Jedním z konkrétních výsledků Koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje je vznik místního Regionálního odpadového centra. Jeho úkolem bude mj. koordinace řízení odpadového hospodářství a informační podpora všech subjektů, které jsou součástí systému odpadového hospodářství v kraji.
SERVIS

Výstava a konference EEBW: Energie efektivně 2002  -  21

Názor čtenářů  -  29
Dva názory na spalovny.

Státní fond životního prostředí ČR - Využití Vládního povodňového konta  -  30

Kalendář  -  31

Ze zahraničního odborného tisku  -  32

Resumé  -  34

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: