Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 5/2002 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

5/2002

SPEKTRUM

Americké granty pro odpady a staré zátěže    6

Analytická data v praxi    7 

ODPAD MĚSÍCE

Kovový odpad     8

Autovraky a elektrošrot - příprava nových právních předpisů    8
Právní úprava této oblasti v EU a připravované změny v ČR.

Strukturální změny železných odpadů - netradiční zdroje železných odpadů    11
Současný přebytek a vývoz železného šrotu bude během několika let vystřídán jeho nedostatkem. To lze řešit zvýšenou recyklací amortizačního odpadu. Naproti tomu nároky na čistotu šrotu se zvyšují.

Asociace recyklátorů elektrotechnického odpadu    12
ŘÍZENÍ

Opět poplatky za komunální odpad (dokončení otázek a odpovědí z minulého čísla)    13

Recyklace, průmyslové kompostování a spalování asi nebudou na směrnici ES o skládkování stačit    26
Komentář ke Strategii implementace a investic pro směrnice ES o odpadech v oblasti biodegradabilních odpadů.TÉMA:

Sanace a rekultivace

Využití biodegradabilních odpadů, včetně kalů z ČOV, při rekultivacích    14
Současná legislativa nezná pro komposty a kaly z ČOV jinou aplikaci než na zemědělskou půdu. Jsou naznačeny dvě cesty řešení.

Řízené horizontální vrtání při sanaci kontaminace podzemních vod a zemin    16
Tři příklady využití netradiční technologie.
Z VĚDY A VÝKUMU

Nekatalytické spalování halogenovaných uhlovodíků se zemním plynem    18
I v nenáročném spalovacím zařízení lze odstraňovat halogenované uhlovodíky. Nevýhodou je vysoká spotřeba zemního plynu.

Možnosti zhodnocení chromitých odpadů po zpracování enzymovou hydrolýzou    20
Byly vyzkoušeny různé jednoduché postupy odstraňování bílkovinného podílu z filtračního chromitého koláče.
KRAJSKÉ KONCEPCE

Koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje    22
Výtah a závěry z konečné zprávy o první již dokončené krajské koncepci.

Hodnocení pohybu odpadů přes hranice krajů - zkušenosti při zpracování krajských koncepcí    24
Metodická poznámka ke sjednocení přístupu všech zpracovatelů krajských koncepcí.
SERVIS

Technika ochrany prostredia TOP 2002    12

Státní fond životního prostředí - Podpora naklání s odpady za rok 2001    25

Výběr z doprovodných programů veletrhů FOR ECO a FOR HABITAT    25

Zpravodaj ČAOH    26

Kalendář    27

Ze zahraničního odborného tisku    28

Resumé    30
LEGISLATIVNÍ STRÁNKY ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

volně vložená příloha

Rukověť odpadového hospodářství

Obsah Rukověti odpadového hospodářství    1

CD-ROM pro odpadové hospodářství    2

PRO-EKO Ostrava spol. s r. o. - software pro odpadové hospodářství    3

Informační systém EkoPartner - komplexní řešení pro podniky všech velikostí    3

Inisoft s. r. o. - Informační zabezpečení agendy firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím    4


FOTO NA TITULNÍ STRANĚ ARCHIV REDAKCE

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: