Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 9/2002 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

9/2002

SPEKTRUM

Přípravy Plánu odpadového hospodářství ČR  -  6

První plazmová jednotka bude na Moravě  -  7
ŘÍZENÍ

Odpady a obce s rozšířenou působností  -  8
Povinnosti a práva tzv. "pověřených obcí" a jejich přehled v jednotlivých krajích.ODPAD MĚSÍCE

Autovraky    

Záměry připravované novely zákona o odpadech  -  10
Základní principy návrhu legislativních úprav vyřazování vozidel z evidence a nakládání s autovraky, ale i povinností výrobců a akreditovaných i individuálních dovozců automobilů. působnost orgánů veřejné správy a regulační opatření.

Vozidla s ukončenou životností - další kolo řešení  -  12
Kritické zhodnocení současného stavu a výhledů nakládání s autovraky.

Automobily - významná komodita projektu vědy a výzkumu Recyklační programy  -  13

Odstranění provozních kapalin z autovraků  -  14
Většina kapalin přítomných ve vyřazených vozidlech jsou nebezpečné odpady a existuje technika speciálně vyvinutá pro jejich odstraňování.
TEMA

Nebezpečné odpady

Environmentální výhled OECD do roku 2020  -  16

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  -  17
Několik poznámek k nové legislativní úpravě z pohledu pověřené osoby.

Minerální oleje - jejich sběr po použití  -  18
Rozjíždí s sběr opotřebovaných olejů u benzinových pump, připravuje se změna normy pro odpadní oleje a povinnosti smluvních stran při přenesení povinnosti zpětného odběru na jinou osobu.

Nebezpečné odpady z komunální sféry - systém nakládání v Ústí nad Labem  -  20
Zkušenosti ze sběru nebezpečného odpadu od občanů. Sběr a recyklace chladniček.
Z VĚDY A VÝZKUMU

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agronomická fakulta, Ústav krajinné ekologie - profil vědeckého pracoviště  -  23
KRAJSKÉ KONCEPCE

Koncepce odpadového hospodářství Karlovarského kraje - zkušenosti ze zpracování  -  27
Informační zabezpečení odpadového hospodářství, technologie odstraňování odpadů, finanční zdroje.
SERVIS

Odpady, jejich využití a zneškodňování - pokročilé studium  -  26

Státní fond životního prostředí ČR - Vládní povodňové konto pro odstraňování následků povodní  -  29

Zpravodaj ČAOH  -  29

X. Mezinárodní kongres a výstava ODPADY - LUHAČOVICE 2002  -  30
Aktuální program. Hity kongresu a výstavy. Oficiální parneři. Předběřžný obsah sborníku. Panelová diskuse.
FIREMNÍ PREZENTACE

Veletrh životního prostředí a úspor energií ECO CITY  -  15
Pozvánka na nově koncipovaný veletrh 6. - 8. 2. 2003 v Praze-Letňanech.

Praktik Recyklace  -  22
Recyklace chladniček v Liberci.

Zpětný odběr výrobků - co s tím?   -  22
Asociace původců odpadů a subjektů nakládajících s odpady zajistí plnění povinnosti zpětného odběru chladniček.

Resumé  -  33

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: