Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 1/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

1/2003

SPEKTRUM
Po roce opět v Kovohutích Příbram
Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu
Konference ODPADY 2002 na Slovensku
Hviezdicové triediace sito


TÉMA
Skládky po vstupu do EU
Po vstupu do EU budou zvýšené požadavky na povolování skládek a jejich technické zabezpečení, sníží se množství a počty druhů odpadů přijatelných pro uložení na skládku.
Jsou české skládky připraveny na vstup do EU?
Jaké jsou změny v technických normách pro skládkování. Postup uvádění provovozovaných skládek do souladu s předpisy EU. Hodnocení stávajících skládek v ČR.


NAKLÁDÁNÍ
Další radioaktivní odpady
Při těžbě a spalování uhlí, výrobě některých neželezných kovů, fosfátových hnojiv atd. vznikají odpady obsahující radioaktivní látky. Těmto odpadům je dosud z hlediska radiační ochrany věnována malá pozornost.
Metodický pokyn k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
Jsou mimo jiné rozpracovány postupy přípravy vodného výluhu a požadavky na dokumentaci a interpretaci výsledků.
Využití vodní dopravy v odpadovém hospodářství
Informace o výsledcích projektu řešeného v letech 2000 - 2002 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském.
Nakladanie s odpadmi na Slovensku
Stav a změny odpadářské legislativy a programy odpadového hospodářství.


SERVIS
Mechanicko-biologické zpracování odpadů. Exkurze do Rakouska
Byly navštíveny dvě lokality - Freistadt a Linec a v obou případech se jedná o zpracování odděleně sbíraného biologicky rozložitelného odpadu.
Nová norma
Byla vydána nová norma stanovující požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí.


Zpravodaj ČAOH
Poslanci vzali na vědomí Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2001
V roce 2001 bylo na ochranu životního prostředí v ČR investováno přes 20 mld. Kč.
Veletrhy FOR HABITAT a ECO CITY 2003 v doprovodných programech
Ze zahraničního odborného tisku
Kalendář

Resumé

PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA
ODPADY A PRAHA

Komplexní tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu

VLOŽENÁ PŘÍLOHA
Nástěnný plánovací kalendář ODPADOVÉHO FÓRA

PATRON ČÍSLA
ASP SLUŽBY spol. s r. o.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: