Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 10/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

10/2003

SPEKTRUM
TOP 2003 Prvé dojmy po konferencii*3
Den otevřených dveří v Úholičkách*6
Školáci sbírali starý papír*7

ŘÍZENÍ
Proces přípravy programových dokumentů pro odpadové hospodářství*8
Rekapitulace prací na přípravě plánů odpadového hospodářství.
Nové povinnosti v poskytování informací EU o OH*10
Evropské nařízení o statistice odpadů si i u nás vyžádá úpravu předpisů pro odpadové hospodářství.
Opět k Plánu OH ČR*11
Názory čtenářů, kteří si nepřáli být jmenováni.
Plán je míněn vážně?*11
Pohled zástupce Svazu průmyslu ČR
Zamyšlení nad Plánem*12
Názor zpracovatele krajské koncepce.
Česká inspekce životního prostředí. Kontrola v oblasti odpadového hospodářství*13
Shrnutí poznatků získaných z kontrol provedených v roce 2002.
Desať rokov činnosti COHEM Bratislava*14
Centrum odpadového hospodářství a environmentálního managementu Slovenské agentury životního prostředí bilancuje deset let své činnosti.

ODPAD MĚSÍCE
Autovraky
Harmonizace českých právních předpisů. Oblast nakládání s odpady*16
Jaké legislativní změny můžeme očekávat.
Autovraky v Recyklačních programech*17
Informace o probíhajícím projektu.
Autovraky. Pohled Sdružení automobilového průmyslu*19
Co by měla řešit novela zákona.
Nakládání s vyřazenými vozidly ve Slovenské republice*20
Informace o rozbíhajícím se systému shromažďování a recyklace vyřazených automobilů v SR.
Zberné a spracovatelské zariadenie starých aut*21
Technické a legislativní požadavky.

TÉMA
Nebezpečné odpady
Pohled na současný stav v ČR*23
Definice nebezpečných odpadů nezohledňuje skutečný potenciál jejich nebezpečnosti. Chybí metodika hodnocení hodnocení zdravotního rizika.
Nebezpečné odpady. Problematika jejich úpravy*24
Jak hodnotit nebezpečnost upraveného odpadu.
Seznam osob, které byly Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů*31
Kdo může hodnotit nebezpečné vlastnosti H4 - H11 (tzv. zdravotnické)..

Z VĚDY A VÝZKUMU
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor energetického inženýrství*27
Profil vědeckého pracoviště.
Environmentálna analýza odpadového hospodářstva stavebného podniku*28
Ekonomický rozbor odstranění podnikové skládky stavebního odpadu.

Z EVROPSKÉ UNIE
Jak komunikovat. Například při rizikových situacích*33
Zásady komunikace s veřejností v krizových situacích.
Odpadní oleje - regenerace nebo spalování*34

SERVIS
Evropská a česká norma pro železné odpady*32
Česká norma pro kovové odpady vyžaduje revizi.
V Itálii ovládla obchod s odpadem mafie*35
Kalendář*35
Ze zahraničního tisku*36
Resumé*38

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: