Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 11/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

11/2003

SPEKTRUM
Ve Spolaně začala sanace dioxinů 6
Nové úvěry pro využívání skládkových plynů a alternativních paliv 7
Mezinárodní strojírenský veletrh a EnviBrno 9
Entsorga Köln 2003 9
Bude vyhlášen tendr v Libanonu 9


ŘÍZENÍ
Plány a programy odpadového hospodářství České a Slovenské republiky aneb Česko : Slovensko 1 : 3 10

ODPAD MĚSÍCE
Alternativní paliva 12
Co jsou alternativní paliva a oblasti jejich využití.
Paliva vyrobená z odpadů 15
Stav a legislativní podmínky využívání tzv. ekopaliv.
Alternativní paliva na bázi spalitelných odpadů v cementárnách 18
Požadavky na alternativní paliva a přehled vyráběných typů.
Nová výrobna alternativního paliva 19

FIREMNÍ PREZENTACE
Výroba alternativního paliva z tuhých odpadů, Drcení pneumatik pro cementárny 20
Prezentace společnosti ODES, s. r. o.
Nový program pro energeticky úsporné projekty 21
Prezentace České spořitelny, a. s.
Čištění odpadních plynů - řešení firmy HK Engineering 26

TÉMA
Čištění odpadních plynů 22
Metody snižování emisí těkavých organických látek 22
Přehled metod pro odstraňování a zpětné získávání VOC.
Katalytická oxidace VOC s předřazenou koncentrací 28
Technologie zvláště vhodná pro vysoké objemy vzdušin a nízké koncentrace VOC, případně silně kolísající objemy a koncentrace

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
Liberecký kraj
Odpadové hospodářství 30
Co říká Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje.
Energetické využití komunálních odpadů v systému nakládání s odpady kraje 32
Minimalizace produkce odpadů ve spalovně a jejich materiálové využití.
Separovaný sběr na školách 34
Zkušenosti deseti let. Kde končí získaný materiál.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Testování komerčně dostupných adsorpčních materiálů pro čištění odpadních plynů 36
Přírodní zeolity vykazovaly nižší adsorpční kapacity než aktivní uhlí, ale vzhledem k nízké ceně jsou také vhodným adsorpčním materiálem pro zachycování organických látek.
Emisní koncentrace při spalování nekontaminovaného dřevního odpadu 39
Ekologicky neškodné spalování dřevního odpadu je možné jen ve speciálně řešených topeništích.

SERVIS
Ještě jednou k Plánu 20
Zpravodaj ČAOH 29
Kalendář 41
Ze zahraničního odborného tisku 42
Resumé 43

PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA ODPADY A PRAHA
Ústřední čistírna odpadních vod v Praze

PATRON ČÍSLA HK ENGINEERING, s. r. o., Chrudim
Dodavatel technologií pro ochranu ovzduší

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: