Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 12/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

12/2003

SPEKTRUM
Rumuni hledají dodavatele odpadářské techniky*7
XI. mezinárodní kongres a výstava ODPADY - LUHAČOVICE 2003*8

ODPAD MĚSÍCE
OEEZ
Odpadní elektrická a elektronická zařízení*10
Co přináší a nařizuje směrnice 2002/96/ES*11
Situace v oblasti OEEZ v ČR z pohledu recyklační společnosti*12
Sběr OEEZ v evropském měřítku*13
Zpracování elektroodpadu obecně*14
Množství OEEZ*15
Analýza množství a nakládání s OEEZ ve Středočeském kraji*15
Novela zákona o odpadech - naděje zpětného odběru?*17
Televize a monitory jako odpad*18
Projekt Systém nakládání s elektroodpadem v ČR*19
Už to nejsou vlaštovky*20
Asociace recyklátorů elektrotechnických odpadů*20
Jak nakládáme s obrazovkami dnes*21
Zpětný odběr použitých světelných zdrojů*22

ŘÍZENÍ
Dobrovolné environmentální dohody. Nástroj k dosažení strategických cílů v odpadovém hospodářství kraje*23
Aktuální stav novelizací v oblasti odpadového hospodářství*24
Přehled metodických pokynů a sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí uveřejněných ve věstníku MŽP v roce 2003*25

Z VĚDY A VÝZKUMU
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta technická, Katedra technologických zařízení staveb *26

Profil vědeckého pracoviště
Ústav chemických procesů AV ČR, Dioxinový program v Ústavu chemických procesů AV ČR*27
Profil vědeckého pracoviště
Aplikace oxyhumolitu jako sorbentu amoniaku v prostorách ustájení drůbeže*30

SERVIS
Kalendář 31
Rejstřík 32
Tématický a autorský rejstřík, přehled inzerentů ročníku 2003
Předplatné časopisu Odpadové fórum na rok 2004 35
Ze zahraničního tisku 36
Resumé 37
Ediční plán na rok 2004 37

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: