Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 2/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

2/2003

SPEKTRUM Kontrolní den k VaV
Plány odpadového hospodářství krajů - na začátku
Semináře TWINNING


ODPAD MĚSÍCE
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Strategie a nástroje pro nakládání s BRKO. Situace v Evropě
Výtah z materiálu Evropské agentury životního prostředí O hospodaření s biodegradabilním komunálním odpadem, který má pomoci plnit cíle dané směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu. Mechanicko-biologická úprava odpadů Postupy a zásady úpravy zbytkového a směsného komunálního odpadu za účelem jeho stabilizace a redukce objemu.


TÉMA
Průmyslové odpadní vody
Produkce bioplynu z průmyslových odpadních vod
Anaerobní technologie odstraňování organického znečištění je dnes běžným a perspektivním čistírenským postupem. Je to dáno její ekologickou, energetickou a ekonomickou výhodností.
Moderní řešení v oblasti čištění a recyklace průmyslových odpadních vod
Prezentace společnosti AQUACOMP HARD, s. r. o.
Zachycování těžkých kovů z odpadních vod a kouřových plynů
Jak odstraňovat těžké kovy vázané ve formě rozpustných komplexů.
Vody v průmyslu - ekonomika výroby a ochrana životního prostředí
Prezentace společnosti INTREL, a. s.
Likvidace průmyslových emulzí
Použití kationického polymerního flokulantu uvolní ropné látky z emulzí bez přídavku minerálních kyselin nebo změny teploty.


ŘÍZENÍ
Výkon státní správy obcí s rozšířenou působností podle zákona o odpadech od 1. 1. 2003
Rozbor nových kompetencí obecních úřadů obcí s rozšířenou kompetencí.
Novela zákonů o ovzduší, EIA, obalech a odpadech
Výtah z textu právě projednávané novely a důvodové zprávy k ní.


SERVIS
Zpravodaj ČAOH
Kalendář
Ze zahraničního tisku
Resumé


PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA ODPADY A PRAHA Změny ve způsobu platby poplatku za komunální odpad

PATRON ČÍSLA - Pražské služby, a. s. Pražské služby, a. s. - garant nakládání s komunálním odpadem v Praze

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: