Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 5/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

5/2003

SPEKTRUM
Odpadové E-fórum
Financování elektrošrotu se možná změní
Vláda připravuje podporu výroby bioplynu
Biodegradace omladily
Zavádění nových záloh s potížemi
Stavební odpady v Evropě
Tradičně o stavebních odpadech

Z EVROPSKÉ UNIE
Rozdíl mezi využitím a odstraněním
Evropský soudní dvůr rozhodl, že spalování odpadu má být považováno za využití, pokud:

  1. větší část odpadu je použita jako palivo a
  2. velká většina vyprodukované energie je využita.

EU má více dbát na recyklaci
Stále se nedaří vytvořit konkurenční prostředí v recyklačním průmyslu v EU.

ODPAD MĚSÍCE DIOXINY A FURANY
Co jsou, jaké mají vlastnosti a jak se analyzují polychlorované dibezodioxiny a furany.
Dosavadní výsledky neprokázaly výrazné znečištění v okolí Spolany
Z tiskové zprávy MŽP o dílčích výsledcích šetření mezirezortní expertní komise.

TÉMA EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE Právní aspekty odstraňování starých ekologických zátěží (sanačních prací)
Jak řeší staré zátěže v krajích?

Jak vidí situaci v oblasti starých ekologických zátěží zástupci jedenácti krajských úřadů.
Biologický prvek při aplikacích podzemní reaktivní stěny
Představujeme novou, v ČR dosud nepoužívanou biodegradační metodu.

Z VĚDY A VÝZKUMU VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut hornické inženýrství a bezpečnosti, Oddělení úpravy nerostných surovin
Profil vědeckého pracoviště.
Stabilizace/solidifikace odpadních kalů s využitím anorganických pojiv
Porovnání vyluhovatelnosti brusných a galvanických kalů při použití cementu, vápenného hydrátu a popílku.

SERVIS
Zpravodaj ČAOH
Veletrh ENTSORGA bude letos v září
Ze zahraničního tisku
Kalendář
Mezinárodní konference ODPADY 21 Ostrava
Resumé

PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA ODPADY A PRAHA
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

PATRON ČÍSLA - KAP, spol. s r. o.
Ekologický servis, inženýrské a konzultační služby

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: