Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 6/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

6/2003

SPEKTRUM 6
Enviro 2003 Kladno
Věrohodnost a interpretace analytických dat
EU navrhuje obchodování se skleníkovými plyny
Malá obec získala cenu za třídění odpadů


ODPAD MĚSÍCE
Zdravotnické odpady
Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení
Přehled legislativy a způsobů nakládání se zdravotnickými odpady. Současné problémy a cesta k jejich řešení.
Jak nakládají se zdravotnickým odpadem v krajích
Odpovědi z 11 krajských úřadů na anketní otázku.
Existuje ideální metoda odstraňování infekčních odpadů?
Porovnání výhod a nevýhod dekontaminace a spalování.
Odpadové hospodářství Fakultní nemocnice Hradec Králové
Jak se nakládá s odpadem v jedné z našich největších nemocnic.
Odstraňování injekčních stříkaček
Spory o recyklaci farmaceutických obalů

TÉMA
Analýza a monitorování v životním prostředí
Jak optimalizovat postup při výběru analytické laboratoře
Soubor rad, jak hledat způsob, jak nejvýhodněji realizovat analýzy.
Požadavky na kvalitu analýz v oblasti životního prostředí
Kritéria kvality a systémy jejich posuzování, legislativní požadavky na laboratoře.
Vodohospodářská analytická data - sny, plány a skutečnost
Současné problémy monitorování odpadních a povrchových vod a možnosti jejich řešení.
Upozornění odboru odpadů MŽP k rozhodčím metodám a postupu stanovení celkové koncentrace PCB V případě měření koncentrace šesti kongenerů je výsledkem stanovení celkové koncentrace PCB pětinásobek součtu obsahů stanovených kongenerů.

Z VĚDY A VÝZKUMU
České vysoké učení technické, Fakulta stavební, katedra geotechniky
Profil vědeckého pracoviště.
Biofiltrace vzdušnin s organickým znečištěním
Jako náplň filtračního zařízení pro odstraňování chlorovaných uhlovodíků byl testován oxihumolit aktivovaný inokulem. Účinnost biofiltru byla vyšší než 70 %.

Z EVROPSKÉ UNIE
Odpadové hospodářství Finska

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Pozor na odpady zatuhlých tmelů a lepidel
Uvedené tmely bývají považovány za ostatní odpady, ale často mohou mít nebezpečné vlastnosti.
SERVIS
Kalendář
Zpravodaj ČAOH
Ze zahraničního tisku
Resumé


PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA ODPADY A PRAHA Smluvní zajištění systému nakládání s komunálními odpady na území města
Informační systém sběru komunálního odpadu na území hlavního města Prahy