Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 7,8/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

7,8/2003

SPEKTRUM 6


TÉMA
ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 8
Udržitelné odpadové hospodářství 8
Mezinárodní souvislosti udržitelného odpadového hospodářství. Situace v České republice. Návrh zásad.
Přehled o produkci a nakládání s odpady v roce 2001 14
Produkce komunálních a průmyslových odpadů podle krajů a podle původu v členění podle OECD. Produkce obalových odpadů. Evidované způsoby nakládání a evidovaná zařízení pro využívání a odstraňování odpadů.
Ukazatele domovního odpadu 17
Měrná množství a skladba domovního odpadu pro různé typy domovní zástavby, podíl obalového odpadu, objemová hmotnost směsného domovního odpadu a jeho vlhkost a výhřevnost.
Podpora z prostředků SFŽP ČR 19
Struktura příjmů a výdajů, předpokládané výdaje do roku 2010.
Postup při předkládání žádosti o podporu ze SFŽP ČR 21
Podpora z prostředků Evropské unie 21
Přehled evropských podpůrných fondů nyní a po vstupu do EU.
Dovoz a vývoz odpadů 23
Přehled o dovozu a vývozu odpadů a vybraných druhotných surovin v tunách a Kč.
Předpisy a další dokumenty ES k odpadům 24
Informace o návrzích.
Přehled norem z oblasti odpadového hospodářství 27
Nové normy a jejich změny a doplňky.
Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 28
Stav ke dni 31. 5. 2003.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Informační chování a informační potřeby odborníka v odpadovém hospodářství 30
Výsledky průzkumu.
Projekty z databáze Centrální evidence projektů 33
Přehled projektů, které v roce 2002, příp. 2003 řešily tématiku související s odpady.
Diplomové práce tématicky zaměřené na nakládání s odpady 36
Práce nahlášené do Souborného katalogu diplomových prací v roce 2002.

SERVIS
Mezinárodní konference ODPADY 21 - 3. ročník 2 Závěry a doporučení z konference v Ostravě.
Uděleny první certifikáty Odborný podnik pro nakládání s odpady 26
Zpravodaj ČAOH 27
Kalendář 39
Adresář Státního fondu životního prostředí ČR 39
Ze zahraničního tisku 40
Plán odpadového hospodářství ČR schválen vládou 41
Resumé 42

PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA ODPADY A PRAHA
Výsledky projektu hospodaření s odpady

VLOŽENÁ PŘÍLOHA RUKOVĚŤ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 1
Plán odpadového hospodářství České republiky (Závazná část) 2

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: