Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 10/2004 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

10/2004

SPEKTRUM
První kolo příjmu projektů do OPI ukončeno
Vídeň připravuje veletrh o životním prostředí - veletrh řešení mezinárodních problémů

ODPAD MĚSÍCE
Vyřazená vozidla
Jak dál v recyklaci autovraků
Manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů při nakládání s autovraky
Zkušenosti se zpracováním autovraků po nabytí účinnosti zákona č. 188/2004 Sb.
Šrotiště jako staré zátěže
Nakládání s autovraky z pohledu fyzické osoby mající souhlas k provozování zařízení

TÉMA MĚSÍCE
Energetické využití odpadů Role energetického využívání odpadů v ČR
Alternativní paliva v cementárnách
Alternatívna paliva z mechanicko-biologickej úpravy komunálnych odpadov. Možnosti a hranice využitia
Největší rakouské zařízení na biomasu
Využití masokostní moučky
Je energetické využívání alternativních paliv v rozporu s ochranou životního prostředí?
Pro každou velikost je využití
Certifikace alternativních paliv
Technologie pelet a vývoj trhu v Evropě
Alternativní palivo na bázi biomasy a kalů z ČOV
První rok provozu výroby TAP v Mýtě
Energetické využití odpadů

Firemní prezentace Eco F Systém a. s.
Provoz spalovny komunálních odpadů TERMIZO a. s. za první pololetí roku 2004
Firemní prezentace.

ŘÍZENÍ
Přeshraniční pohyb odpadů po vstupu do EU
Nová role Celní správy. Jak bude zajištěna evidence pohybu zboží a odpadů.
Nástroje řízení v odpadovém hospodářství

Z EVROPSKÉ UNIE
Valpak a poukázky na využití obalových odpadů
Britský systém Packaging Waste Recovery Note (PRN) je jeden z nákladově nejefektivnějších systémů k naplňování směrnice EU.
Novinky z EU
Změny směrnic a rozhodnutí týkající se vozidel s ukončenou životností.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Sedání skládek komunálního odpadu
Na základě prognózy sedání skládky lze skládku navýšit až o několik metrů.

SERVIS
Informační odpadový server
WASTE - odborný internetový časopis o odpadovém hospodářství
Ze zahraničního odborného tisku
ODPADY (SK)
Obsahy čísel 7, 8 a 9/2004 slovenského časopisu.
Anketa časopisu Odpadové fórum
Dotazník
Předplatné časopisu Odpadové fórum na rok 2004/2005
Objednací lístek
Kalendář
Resumé

FIREMNÍ PREZENTACE
Ukončení provozu subakvatické skládky a následná péče
Prezentace firmy Abfallwirtschaft GmbH Halle-Lochau.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: