Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 3/2004 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

3/2004

SPEKTRUM
Memorandum ze schůzky ministrů životního prostředí České a Slovenské republiky
Nebuďte líní: třiďte odpad
Pneumatiky v Poslanecké sněmovně
Bioplyn v Goethově institutu

ŘÍZENÍ
Otázky a odpovědi nejen pro kraje
Vysvětlení nejčastějších nejasností souvisejících s Plánem odpadového hospodářství ČR.
Nové normy
Změny v programech Státního fondu životního prostředí ČR
Zařazování odpadů podle jejich skutečných vlastností
Teorie a praxe z pohledu inspektora životního prostředí.

ODPAD MĚSÍCE
PCB
Z Realizačního programu pro dekontaminaci a odstranění zařízení s obsahem PCB
Výtah nejdůležitějších informací a dat.

TÉMA MĚSÍCE
Přeprava odpadů
Přeshraniční přeprava odpadů po vstupu do EU
Jaké změny v dovozu a vývozu odpadů nastanou po vstupu ČR do EU. Nová role celních úřadů.
Několik údajů ke sběru a přepravě
Struktura používaných nádob pro shromažďování směsného komunálního odpadu a jednotlivých vytříděných složek, struktura používané svozové techniky podle podvozku a nástavby.
Překládací stanice a jejich využití při svozu a separaci odpadu
Zhodnocení třech základních typů překládacích stanic.
Svozová technika. Stáří, obměna, překládací stanice
Výsledky ankety mezi svozovými firmami.
Mezikrajová přeprava odpadů
Jak ovlivňuje odpadové hospodářství krajů a jaké mají o ní informace.

Z EVROPSKÉ UNIE
Hospodaření s komunálními odpady v Paříži. Několik sond.
Komise požaduje sběr a recyklaci všech upotřebených baterií
O návrhu nové evropské směrnice o bateriích.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Fytoremediace jako metoda pro odstraňování kontaminantů v životním prostředí
Sterilní a hydroponické pokusy s akumulací Ni, Zn, Cr a Pb v topolu a kukuřici.

SERVIS Zpravodaj ČAOH
WASTE - odborný internetový časopis 03/2004
Na obzoru ENVIBRNO
Sešlost přátel časopisu Odpadové fórum
Ze zahraničního tisku
Kalendář
Ing. Bohumil Beneš sedmdesátníkem
Resumé

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: