Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 7,8/2004 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

7,8/2004

ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVÍ
Odpady jsou součástí materiálových toků
Informační systém odpadového hospodářství. Vypovídací schopnost dat o odpadech
Realizační programy ČR
Plány odpadového hospodářství krajů
Jsme připraveni čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU pro OH?
Česká inspekce životního prostředí v roce 2003. Na co upozorňují výsledky kontrol
Podpora z prostředků SFŽP ČR
Blýská se na časy? Spalování komunálních odpadů v odborně politických dokumentech
Současná situace na trhu druhotných surovin
Současné Centrum pro hospodaření s odpady
Změny ve Sdružení veřejně prospěšných služeb
Zpětný odběr vybraných výrobků. Právnické osoby zajišťující sdružené plnění povinností
Profesní sdružení v odpadovém hospodářství
Nové a připravované předpisy ES
Aktuální přehled novelizací důležitých právních předpisů
Normy v odpadovém hospodářství
Zahraniční časopisy na internetu
Českomoravská elektrotechnická asociace

Z VĚDY A VÝZKUMU
Odborné informační zdroje pro odpadové hospodářství.Výsledky hodnocení kvality
Projekty z databáze Centrální evidence projektů
Diplomové práce tematicky zaměřené na nakládání s odpady
Distanční vzdělávací program ODPADÁŘ
Nový portál pro osvětu a výuku v oblasti odpadového hospodářství WWW.INFOODPADY.CZ

SERVIS
Novela o elektrošrotu v Parlamentu
Vyhlášky v připomínkovém řízení
Kurz celoživotního vzdělávání - Odpady, jejich využití a zneškodňování
Plány odpadového hospodářství obcí
Kalendář

PATRON ČÍSLA
HK ENGINNEERING, s. r. o. Chrudim
Dodavatel technologií pro ochranu ovzduší

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: