Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 10/2005 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

10/2005

SPEKTRUM

Sběrné suroviny
Tepelné zpracování kalů v Rakousku
Energetická komise schvaluje biopaliva


ODPAD MĚSÍCE
Autovraky
Několik pohledů
Informační systém pro vyřazené automobily
Autovraky - rok 2005
Svoz autovraků ze Vsetínska


TÉMA MĚSÍCE
Palivo z odpadů
Odpad jako zdroj obnovitelné energie
Odpady a obnovitelné zdroje: Konflikt nebo šťastné manželství?
Technické a právní aspekty energetického využívání odpadů
Přeshraniční přeprava odpadů k energetickému využití
Alternativne palivá pri výrobe cementu - služba pre spoločnosť
Výroba paliv z odpadů
cestou mechanicko-biologické úpravy
Vedĺajší produkty z elektrárne

Možnosti využitia.
Energetické využití odpadů

ŘÍZENÍ
Odpady a výrobky (pokračování)
Stanovisko odboru legislativního a odboru odpadů
Přechodná ustanovení v zákoně o odpadech


Z VĚDY A VÝŹKUMU
Tepelná práce spalovacích pecí na odpad
Recyklace textilu v projektech výzkumu a vývoje


Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU

SERVIS
Seznam osob, které byly Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Podle Věstníku MZ 06/2005.
Kalendář
Ze zahraničního tisku
Resumé


PATRON ČÍSLA
Kovošrot Praha, a. s.
Kovový odpad - Hutní materiály - Výkup autovraků.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: