Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 3/2005 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

3/2005

SPEKTRUM

Soutěž EKOFÓR
Odpady nebo výrobky
Systém sběrných dvorů v Horním Rakousku


ODPAD MĚSÍCE
Odpady z energetiky
Odpady ze spalování
Vlastnosti a možnosti využití tří hlavních druhů "vedlejších energetických produktů": popílku, škváry a produktů z odsiřování spalin.
Vedlejší energetické produkty v ČEZ, a. s.
Vývoj produkce a strategie společnosti.
Odpad z energetiky
Od odpadů k vedlejším energetickým produktům.Charakteristika a příklady použití.
Odkaliště
Registr odkališť. Provozní dokumentace a provoz. Trvale ověřovací provoz.

TÉMA MĚSÍCE
Terminologie a definice
Názvosloví
Pojmy a definice základní. Pojmy neuvedené přímo v zákonu. Právní a technické normy. Použité informační zdroje. Jaké pojmy raději nepoužívat. Rejstřík.
Odpady a výrobky
Výrobek se může stát a stává odpadem a odpad se může stát výrobkem bez ohledu na úroveň svého zpracování. Bránění uvádění odpadů jako výrobků na trh je aktivitou proti udržitelnému rozvoji!

ŘÍZENÍ
Další staronová vyhláška MŽP má číslo 41/2005 Sb.
Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb. se dotýká především skládkování, autovraků a plánu odpadového hospodářství původce.
Státní politika životního prostředí a odpadové hospodářství 1995 - 2004
Rekapitulace u příležitosti 10. výročí.
Postup výpočtu množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Vlastní modifikovaný popis výpočtu s příklady.

SERVIS
Zpravodaj ČAOH
Právní aspekty ve vztahu podnik versus stěžovatel

Jak (ne)postupovat při sporu.
Nová progresivní témata těžištěm veletrhu IFAT 2005
Pozvánka na dubnový veletrh v německém Mnichově.

Kalendář
Ze zahraničního odborného tisku
Přehled článků z vybraných zahraničních časopisů.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: