Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 4/2005 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

4/2005

SPEKTRUM

Připravuje se nová technologie na zpracování elektroodpadu
Bioodpady jsou teď v módě
Výzkumná skládka po 14 letech


ODPAD MĚSÍCE
Nebezpečné odpady
Ze Souhrnné zprávy k realizačním programům POH ČR
Přehled nakládání s odpady. Návrhy a doporučení. Vybraná opatření k zabezpečení cílů POH ČR.
Polychlorované bifenyly
Víte, co říká pojem "nebezpečný odpad"?

Co říká zákon o kategorii "nebezpečný odpad". Nebezpečné "ostatní odpady".
Lékařské rtuťové teploměry
Nenápadný nebezpečný odpad.

TÉMA MĚSÍCE
Analýza v životním prostředí
Úkoly a možnosti terénní analytiky

Co je úkolem terénní analytiky a co umí. Nová generace přenosných X-ray spektrometrů.
Vliv recyklátů na životní prostředí
Nové přístroje pro chemické analýzy

Informace o třech nových spektrometrech na českém trhu. Firemní prezentace BAS Rudice, s. r. o.
Stanovení ekotoxicity
Nedostatky používaných metodik. Stav v EU a aplikace nových testů v ČR.
Rychlá analýza ropných uhlovodíků

ŘÍZENÍ
Na pomoc zpracovatelům POH
K hodnocení priorit jednotlivých záměrů.

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU
K směrnicím o bateriích, EEZ, nebezpečných odpadech, vozidlech s ukončenou životností a odpadních olejích.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Vybrané odpady na skládkách
Trendy ve skládkování vybraných odpadů.
Koncepce materiálového využití přenosných akumulátorů a baterií v ČR
Nový termický postup za sníženého tlaku pro materiálové využití akumulátorů a baterií.
Linka MBÚ v rakouském Wiener Neustadtu
Popis linky pro mechinicko-biologickou úpravu bioodpadů.
Odpady z rekonstrukce železničních svršků
Štěrk z kolejového lože není tak nebezpečný odpad za jaký bývá považován a lze jej v řadě případů použít.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Huminové látky na bázi oxihumolitu v sanačních technologiích
Oxihumolity se jeví vhodné pro detoxikaci kontaminujících látek v životním prostředí.

SERVIS
Druhotné suroviny. Integrovaná recyklace odpadů - nový segment průmyslu
Pozvánka na seminář.
Distanční vzdělávací program ODPADÁŘ
Technika ochrany prostredia
Nejvýznamnější odpadářská konference na Slovensku se blíží.
Seminář o plánech OH obcí
K surovinové recyklaci plastů
ODPADY (SK) - obsah č. 3/2005
Kalendář
Ceník inzerce v časopisu ODPADOVÉ FÓRUM
Ediční plán


SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA PRAHA A ODPADY
Úklid černých skládek v Praze
Postup při zadávání zakázek. Prevence vzniku. Zkušenosti a obecná doporučení.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: