Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 5/2005 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

5/2005

SPEKTRUM

RECYCLING 2005
Nebezpečné látky a odpady


ODPAD MĚSÍCE
Stavební a demoliční odpady
Stav a další rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů

Závěry SWOT analýzy. Navrhovaná opatření. Systém posuzování vlastností recyklátů. Analýza produkce SDO a výroby recyklátů. Prognóza dalšího vývoje.
Technologie recyklace stavebních a demoličních odpadů
Možnosti využití SDO
Využití recyklovaného EPS pro stavební izolace

Recyklace pěnového polystyrenu. Prevence vzniku směsného stavebního odpadu.
Azbest jako zdroj ohrožení zdraví
Omezení zdravotních rizik. Nakládání s odpady. Hrozba z nekvalifikované manipulace.
Přehled stavebních materiálů s obsahem azbestu

TÉMA MĚSÍCE
Zpětný odběr
Základní povinnosti. Výsledky v roce 2002 a 2003. Otevřené otázky.
Odpovědi na některé otázky ke zpětnému odběru
Co je nového a jaké se připravují změny.
Zpětný odběr výrobků z pohledu ČIŽP
Zpětný odběr přenosných baterií po dvou letech
Zpětný odběr chladniček jako pilotní projekt


ŘÍZENÍ
Přeshraniční přeprava odpadů po vstupu do EU
Komplikace s některými novými státy EU. Nová role celních orgánů.
Databáze technologií úprav odpadů

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU
Tématická strategie o prevenci a recyklaci odpadů. Oxid titaničitý: revize a zjednodušení.
Kam se poděla mezinárodní spolupráce?
O mezinárodní asociaci ISWA.
Odborný časopis Waste Management World
Anotace příspěvků ze dvou čísel členského časopisu ISWA.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Riziko kontaminace půdy kadmiem při aplikaci čistírenských kalů

Pokusy při pěstování biomasy.

SERVIS
11. Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2005
XIII. Mezinárodní kongres a výstava ODPADY-LUHAČOVICE 2005
Zpravodaj SUCO

Další podniky získaly certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady
Konference o biologicky rozložitelných odpadech
Kalendář
Resume
Konference Odpady 21

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: