Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 6/2005 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

6/2005

SPEKTRUM

Enviro 2005 Kladno
Sdružení na Hrubé Skále
IFAT 2005
Kooperace či honba za odpady


ODPAD MĚSÍCE
Odpady a zemědělství
Využití odpadů v zemědělství

Kaly z ČOV. Sedimenty. Masokostní moučky. Digestát z výroby bioplynu.
Kompost, stmelující prvek odpadářů a zemědělců
Kompostování by mělo být více o produkci kvalitních výrobků než o zpracování odpadů.
Emise ze spalování biomasy
Hnůj - odpad nebo organické hnojivo

Zvířecí fekálie jsou především hnojivem a jen malá část jich je odpad.
Zemědělství, odpady a statistika
Jak evidovat odpady a vedlejší zemědělské produkty.
Informační systém pro kompostování
Databáze subjektů, zařízení a strojů, burza, encyklopedie, expertní systém.
Technika pro kompostování zemědělských odpadů
Přehled typů energetických prostředků, drtičů a štěpkovačů, překopávačů, sít a dalších zařízení.
Největší zařízení na bioplyn

TÉMA MĚSÍCE
Sběr a svoz odpadů
Single stream - nová perspektiva nebo slepá ulička?

Společný sběr všech využitelných složek komunálního odpadu do jedné nádoby.
Třídicí linky pro single stream
"Jeden proud" populární v USA se začíná objevovat i v Evropě.
Dokonalé využití odpadu
Dvoukontejnerový systém v Ústí nad Labem

Zkušenosti z deseti let provozu
Je výhodnější sbírat využitelné složky do pytlů nebo do sběrných nádob?
V dlouhodobém pohledu je levnější sběr do nádob. Kdy je vhodné sbírat do pytlů.
Sběrny a odpady (a občané)
Právní postavení sběren odpadů je problematické a vyžaduje změnu.
Systém sběrných dvorů v Horním Rakousku
Poznatky z návštěvy.
Kudy dál při svozu odpadu
Široký sortiment - spolehlivý servis - spokojený zákazník

Firemní prezentace společnosti Farid Commercia, s. r. o.
Akreditace v systému EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost zavádí akreditace odpadářských firem. Firemní prezentace Eko-kom, a. s.

Řízení
Potřebujeme "udržitelné" odpadové hospodářství?

Z Evropské unie
Novinky z EU

Servis
Co nového v Pražských službách, a. s.
Rozhovor s novým generálním ředitelem.
Ze zahraničního odborného tisku
Kalendář
Resume

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: