Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 7,8/2005 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

7,8/2005

SPEKTRUM

Ohlednutí za seminářem Druhotné suroviny
Sanační technologie VIII
Nové typy kontejnerů
Staré ekologické zátěže
Zdravotnické odpady
Biologicky rozložitelné odpady
Svozová technika pod Kostí


ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Aktuální plnění Plánu odpadového hospodářství
Vybrané aktivity státní správy v odpadovém hospodářství
Chronologický přehled.
Přehled platných předpisů
Přehled závazných právních norem, souvisejících předpisů a citovaných norem v odpadovém a obalovém hospodářství.
Metodické pokyny, sdělení a stanoviska Ministerstva životního prostředí pro oblast odpadového hospodářství
Realizační programy
Normy v odpadovém hospodářství
Statistické zjišťování o odpadech

Historie a metodické aspekty ročního statistického šetření ČSÚ o odpadech.
Produkce odpadů v roce 2003
Výstupy ze statistického šetření Odp 5-01 ČSÚ.
Vývoj produkce a nakládání s odpady v ČR
Údaje z Informačního systému odpadového hospodářství.
Studie pro výkon státní správy zpracované v roce 2004 pro odbor odpadů MŽP
Česká inspekce životního prostředí v roce 2004

Činnost oddělení odpadů a chemických látek.
Podpora z prostředků SFŽP ČR a ERDF
Vznikla CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Druhotné suroviny v roce 2005
Centrum pro hospodaření s odpady

Výzkum pro hospodaření s odpady v roce 2005.
Separace papírových obalů ve vztahu k naplňování cílů obalového zákona
Certifikace v odpadovém hospodářství

Na otázky redakce odpovídá výkonný ředitel SUCO.

Z EVROPSKÉ UNIE
Přehled platných předpisů ES za období od 1. 1. 2004 do 31. 5. 2005
Legislativa ES v letech 2005 - 2007. Předpokládaný vývoj v oblasti. Údaje o gesci u jednotlivých předpisů* 38
TOP 10 světových odpadových firem


Z VĚDY A VÝZKUMU
Projekty z databáze Centrální evidence projektů
Diplomové práce tematicky zaměřené na nakládání s odpady
Výzkum vlastností spalitelných odpadů
Vysoké školy v ČR s výukou odpadového hospodářství


SERVIS
Zpravodaj ČAOH
Názor čtenáře

Minerální vlákna nejsou zdrojem ohrožení zdraví?
Kalendář
Resume


SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA PRAHA A ODPADY
Komplexní systém třídění komunálního odpadu
Systém nakládání s komunálním odpadem. Financování. Zkušební projekty v roce 2004.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: