O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

1/2006

SPEKTRUM
Druhé pracovní jednání Rady
Otevření další nové linky na zpracování elektroodpadu


TÉMA MĚSÍCE
Systémy environmentálního managementu
Environmentální manažerské účetnictví
EMA jako nástroj k identifikaci a alokaci environmentálních nákladů
Účetnictví materiálových toků. Sledování položky "odstraněné odpady"


ODPADY V PRAZE
Sběr nápojových kartonů

ŘÍZENÍ
Metodika k uzavření materiálového toku
Deset let členství ČR v OECD a odpadové hospodářství
Identifikace problémových oblastí v právních předpisech. Odpadové hospodářství
Přehled problémových oblastí a návrhy opatření
Mnoho-li? Přiměřeně!
Příspěvek k diskusím o využívání odpadů


Z VĚDY A VÝZKUMU
Fixace kovů v geopolymerních materiálech

SERVIS
RECYCLING 2006
Kalendář
Ze zahraničního tisku
Resumé


FIREMNÍ PREZENTACE
Verifikace emisí skleníkových plynů

Nabídka společnosti BVQI Czech Republic, s. r. o.

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ Z ODBORNÉHO VELETRHU PRO VODU, ODPADNÍ VODU, ODPAD A RECYKLACI IFAT 2005, MNICHOV - ARCHIV REDAKCE

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: