Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 7,8/2006 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

7,8/2006

SPEKTRUM
Otázka měsíce
AUTOTEC
Informační a vzdělávací program pro využití biotechnologií
Na Envibrnu se odpady rozpustily ve vodě
Kongres ZOPNO v Bratislavě
Konference Sanační technologie IX
Postřehy ze semináře firmy Schafer
Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S.
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2006
Kaly a odpady 2006
WAREC 2006 - na veletržním nebi odpadářů vyšla nová hvězda
Příprava rekonstrukce spalovny


ROČENKA ODFPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
První hodnocení plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství za rok 2004
Souhrnná zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR č. 18 z 5. ledna 2005
Volební programy a odpadové hospodářství
Úspora přírodních zdrojů - jedna ze současných priorit Ministerstva průmyslu a obchodu
Produkce a nakládání s odpady 2002 - 2004
Činnost České inspekce životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství v roce 2005
Podpory v oblasti nakládání s odpady zprostředkované SFŽP ČR v roce 2005
Cenia, česká informační agentura životního prostředí a odpadové hospodářství
Aktuální stav právních předpisů odpadového hospodářství

Seznam platných právních předpisů vydaných od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2006.
Centrum pro hospodaření s odpady v roce 2006
Metodické pokyny a sdělení MŽP pro oblast odpadového hospodářství
Normy v odpadovém hospodářství
Studie pro výkon státní správy zpracované v roce 2005 pro odbor odpadů MŽP
Odpad versus druhotná surovina a recyklace

Aktivity Svazu průmyslu druhotných surovin-APOREKO.
Komunální odpady - skládkovat nebo využívat?

ODPADY V PRAZE
Statistika sběru komunálního odpadu

Z EVROPSKÉ UNIE Novinky z EU
Přehled platných předpisů ES za období 1. 1. 2005 - 31. 5. 2006
TOP 25 světových odpadových firem
Budoucnost odpadového odvětví


Z VĚDY A VÝZKUMU
Program výzkumu v oboru odpadového hospodářství na léta 2007 - 2013
Projekty z databáze Centrální evidence projektů
Vysokoškolské práce tematicky zaměřené na nakládání s odpady


SERVIS
Exportní aliance - šance pro velké úspory i kvalitní marketing
Agentura CzechTrade nabízí pomocnou ruku odpadářským firmám.
Kalendář
Resumé


FOTO NA TITULCE: "SPALOVNA" V YUKSAMU, SIKKIM

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: