Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 3/2007 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

3/2007

SPEKTRUM
Otázka měsíce
Hospodárné nakládání s odpadem - jedna z priorit ministerstva
Stavba dioxinových filtrů zahájena


TÉMA MĚSÍCE
Bioodpad
Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Současná situace v přípravě předpisů v EU a ČR.
Bioodpad v Praze -jak dál?
Biologicky rozložitelný odpad

Příprava prováděcích předpisů k zákonu.
Přehled systémů MBÚ v Evropě
Sběr bioodpadů - komfort versus náklady
Nakládání s biodegradabilním odpadem ve věznici Kuřim
Více bioplynu technologií válcového fermentoru
Nabídka vzdělávacích kurzů 2007


FÓRUM VE FÓRU
Pokuty

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU
Aktivity Komise v oblasti rozlišování odpadů a druhotných surovin.

Z VĚDY A VÝZKUMU
Tok informací mezi výzkumem a praxí

SERVIS
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2007
Technologie recyklace odpadů s obsahem drahých kovů
Kalendář
Realizace projektu výstavby sběrných dvorů odpadů dokončena
ResuméČasopis ODPADOVÉ FÓRUM je organizátorem
2. ročníku česko-slovenského sympozia
Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
ODPADOVÉ FÓRUM 2007

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: