Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 4/2007 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

4/2007

SPEKTRUM
Otázka měsíce
Zkušenosti se sběrem elektroodpadů v obcích


TÉMA MĚSÍCE
Analýza a měření
Monitorování skládek odpadů

Jak vypadá současný stav.
Stanovení tzv. organického uhlíku v odpadech

ODPAD MĚSÍCE
Živnostenský odpad
Může nakládání s živnostenskými odpady ovlivnit využití komunálních odpadů?


FÓRUM VE FÓRU
Nestandardní výrobky

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Recyklace starých pneumatik

ŘÍZENÍ
Operační program Životní prostředí
Podpora plnění Plánu odpadového hospodářství ČR.
Využití dat z Informačního systému odpadového hospodářství
Nelegální přeshraniční přeprava odpadů z Německa do Česka

Popis stavu a jeho příčiny z pohledu ČIŽP.
Vyhodnocení zpětného odběru některých výrobků
Vývoj od roku 2002 do roku 2005.

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU
Evropský parlament v prvním čtení podpořil návrh nové rámcové směrnice o odpadech.
Několik poznámek k projednávanému návrhu směrnice.

FIREMNÍ PREZENTACE
Podpora inovací a mezinárodní technologické spolupráce
LECO - analyzátor fázového uhlíku, volné a vázané vody RC-612
Spektrometry pro terénní a laboratorní analýzu
ASEKOL - V třídění vysloužilých elektrozařízení vyniká Liberecký kraj

Nejvíce elektroodpadu z krajských měst odevzdal Zlín.
IREAS - Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí "Ekolog veřejné správy"

SERVIS
Mezinárodní konference BIOPLYN 2007
Metodická příručka pro nakládání s odpady
Kalendářní přehled povinností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší a termínů jejich plnění
BIOPLYN II. rozšířené vydání
7. ročník konference s mezinárodní účastí ODPADY 21
Resumé


České ekologické manažerské centrum, redakce časopisu ODPADOVÉ FÓRUM je pořadatelem
2. ročníku česko-slovenského symposia
Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
ODPADOVÉ FÓRUM 2007


V květnovém čísle bude jako téma měsíce
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH PLYNŮ
a jako druhé téma
DRUHOTNÉ SUROVINY
Číslo vyjde 9. května a inzertní uzávěrka je 13. dubna.

KRESBA NA TITULNÍ STRANĚ AKADEMICKÁ MALÍŘKA LYDIE HLADÍKOVÁ

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: