O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

1/2008

SPEKTRUM
Otázka měsíce
Obalový kongres a odpady
Co nám přinesl rok 2007?
Šrotozemšťan učil lidi třídit elektroodpad
Systém recyklace autovraků. Zpráva z konference
8. mezinárodní odpadářský kongres ve Vídni

TÉMA MĚSÍCE
Systém environmentálního managementu
Dobrovolné přístupy v ochraně životního prostředí
Oborová certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady záruka solidnosti firmy
Otázky a odpovědi k oborové certifikaci
Akreditace systému EKO-KOM. Význam pro rozvoj OH

FÓRUM VE FÓRU
Ředění odpadů a odpadních vod

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Sběr a zpracování autovraků. Analýza přetrvávajících problémů
Zpracování biologicky rozložitelných organických materiálů

ŘÍZENÍ
Integrované systémy nakládání s odpady. Co nám doporučují němečtí odborníci

SERVIS
Samostatná prezentace oboru nakládání s odpady. FOR WASTE 2008 opět v Praze
Výsledky vývoje a výzkumu pro odpadové hospodářství
Kalendář
Ze zahraničního odborného tisku
Resumé

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA
Nástěnný plánovací kalendář

Redakce časopisu ODPADOVÉ FÓRUM je organizátorem
3. ročníku česko-slovenského sympozia
Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
ODPADOVÉ FÓRUM 2008

16. - 18. 4. 2008, Milovy-Sněžné ne Moravě

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ ŠROTOZEMŠŤAN Z HRADCE KRÁLOVÉ. FOTO ARCHIV ASEKOL, S. R. O.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: