Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 7,8/2008 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

7,8/2008

SPEKTRUM
Otázka měsíce
Fond ASEKOL podpoří veřejně prospěšné projekty
Deváté ODPADY A OBCE v Hradci Králové
Představení podzemních kontejnerů v praxi
Doporučení konference Nebezpečné odpady
IFAT 2008 - nezklamal ani neuchvátil
ENVIBRNO - odpady nebyly téměř vidět
Konference TOP se vrátila do Papierničky

ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Co dal a co vzal rok 2007 (a polovina roku 2008)
Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Stručná geneze vývoje
Stručné shrnutí strategického dokumentu obcí, měst a krajů
Bude nová směrnice o odpadech přínosem pro české odpadové hospodářství?
Petice Svazu měst a obcí a Asociace krajů
Vývoj produkce a nakládání s vybranými druhy odpadů v ČR v letech 2004 - 2006
Prognóza produkce komunálních odpadů
Můžeme si dovolit plýtvat odpady?
Skeptický ekolog, recyklace a Plán
Pobíhající změny právních předpisů
Normy v odpadovém hospodářství
Metodické pokyny a sdělení MŽP pro oblast odpadového hospodářství
Výsledky činnosti OOH ČIŽP v roce 2007
CENIA v oblasti odpadového hospodářství v roce 2008
Centrum pro hospodaření s odpady v roce 2008
Přehled schválených předpisů ES za období od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2008
Projekty výzkumu a vývoje z Centrální evidence projektů

ŘÍZENÍ
Dočkáme se kromě odpadů i druhotných materiálů?
Nové podklady k systémům managementu

FÓRUM VE FÓRU
Vlastnictví odpadu

FIREMNÍ PREZENTACE
Top témata kongresu ODPADY - LUHAČOVICE 2008
Úspěšné projekty v oblasti Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží
Zpětný odběr osvětlovacích zařízení - kolektivní systém Ekolamp

SERVIS
Společná česká účast na veletrhu Pollutec v Lyonu
Nová publikace - M. Kuraš: Odpadové hospodářství
Kalendář
Resumé

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ ARCHIV REDAKCE
Pohled na jeden ze stánků na veletrhu IFAT 2008;
k článku "IFAT 2008 - nezklamal ani neuchvátil"

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: