Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 12/2009 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

12/2009

SPEKTRUM
Odpady na konferenci CHISA 2009
Ukončení twinning light projektu Zlepšení sběru dat v ČR, jejich sběr, verifikace a hodnocení na CENIA
Třeboňská konference potvrdila rozmach bioplynu
O skládkách opět ve Spáleném Poříčí

TÉMA MĚSÍCE
Skládkování
Hodnocení skládek odpadů podle ISOH
J. Brabencová
Skládky nebezpečných odpadů. Poznatky z kontrolní činnosti SFŽP ČR za období 04 - 12/2008
Z. Havlová, M. Štifter
Černé skládky odpadů. Shrnutí problematiky a možná řešení
P. Havelka
Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
J. Střihavková
Bioreaktorové skládky - nejnovější informace
F. Straka
Porovnávací studie LCA skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu
R. Hamšíková

FÓRUM VE FÓRU
Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren - 1.
M. Barchánek

ŘÍZENÍ
Ministerstvo průmyslu a obchodu uplatňuje svůj vliv na odpadové hospodářství ČR
E. Geuss, V. Havránková, V. Havlice
POH ČR: potřeba změny
J. Mikoláš

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Možnosti využití odpadních kyanidů
J. Kizlink

FIREMNÍ PREZENTACE
ELEKTROWIN zavádí indexové ceny za zpracování elektroodpadu
EKOLAMP: www.rozsvitimevasevanoce.cz
Ekolamp naděluje již od září
Vzdělávání EIA/SEA jako podmínka pro zvyšování kvality procesu EIA/SEA
J. Študent
Odpadové hospodářství Brno

SERVIS
Kalendář
Rejstřík
Resumé

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ
VELKOKAPACITNÍ LIS PRESONA
ARCHIV REDAKCE
FOTOGRAFIE UPRAVENA POSTERIZACÍ

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: