Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 3/2010 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

3/2010

SPEKTRUM
Nesouhlasné stanovisko ministerstva

TÉMA MĚSÍCE
Stavební odpady
Stavební a demoliční odpady a podmínky uplatnění recyklátů z nich vyrobených
M. Škopán
Vývoj legislativy odpadních výkopových zemin podle zákona č. 185/2001 Sb., se zaměřením na současný stav
P. Havelka
Hodnocení výrobků ze stavebních odpadů
E. Pospíšilová
Stavební odpady, jejich využití a strasti v českých podmínkách
O. Svoboda

Sedimenty
Sediment - hnojivo či odpad?
L. Benešová, J. Tonika
Používání sedimentů na zemědělské půdě, komentář k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
P. Čermák
Limitní hodnoty obsahů rizikových a perzistentních organických polutantů v sedimentech
R. Vácha, P. Čermák, J. Hofman, M. Sáňka
Sledování obsahu PAU v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
E. Pertile, L. Nezvalová, V. Čablík, P. Fečko
Výsledky monitoringu sedimentů na zemědělské půdě
P. Čermák, L. Kubík, Š. Poláková

FÓRUM VE FÓRU
Zahájení a ukončení provozu zařízení
M. Barchánek

ŘÍZENÍ
Nové ohlašovací povinnosti původců odpadů
L. Jandová, J. Brabencová
Průzkum environmentálních služeb
J. Študent
Skládky na území ČR po 15. 7. 2009
L. Bartáčková

FIREMNÍ PREZENTACE
Fond ASEKOL opět poskytne podporu veřejně prospěšným projektům

SERVIS
Na letišti Ruzyně se otevřelo Muzeum spotřebičů
FOR WASTE 2010
Oborová certifikace v odpadovém hospodářství se úspěšně rozšiřuje jak v Evropě, tak i u nás
Výzva k české oficiální účasti na veletrhu Pollutec Lyon 2010
Mnichovský IFAT se přejmenovává na IFAT ENTSORGA a kolínská ENTSORGA-ENTECO na ENTECO
KALENDÁŘ
s Resumé

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: