Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 7,8/2011 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

7,8/2011

SPEKTRUM

Ohlédnutí za květnovými veletrhy
Tisková zpráva ABF Veletržní správa
Počasí nám hrálo do karet - symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2011

Ondřej Procházka
Cena zdraví a bezpečného životního prostředí
(lč)
Kam se podělo ENVIBRNO?
Ondřej Procházka

POLEMIKA

Životní prostředí a média: Jsou sdělovací prostředky objektivní?

TÉMA MĚSÍCE

Ročenka odpadového hospodářství
Dotace jako ekologická zátěž

Pavel Bartoš - rozhovor
Odpadové hospodářství v roce 2009
Zuzana Dont Kábrtová, Jiří Valta
Nakládání s obaly a odpady z obalů v roce 2009
Gabriela Buda Šepeľová, Jaroslav Špůr
Předpisy související s nakládáním s odpady za rok 2010 a 2011
Redakce
Přehled schválených předpisů EU za období od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011
Jindřiška Jarešová
Metodické pokyny a sdělení MŽP pro oblast odpadového hospodářství
(jk)
Normy v odpadovém hospodářství a příbuzných oblastech
Jaroslava Kotrčová
Projekty výzkumu a vývoje z Centrální evidence projektů Jaroslava Kotrčová
Diplomové práce tematicky zaměřené na nakládání s odpady obhájené na českých vysokých školách v roce 2010
Jaroslava Kotrčová

ŘÍZENÍ

Integrovaný registr znečišťování - sledování odpadů a využití dat
Jan Maršák

Z EVROPSKÉ UNIE

Přeshraniční toky starých elektrozařízení v Německu
K. Sandner, S. Schilling, Marie Kleňhová

NAKLÁDÁNÍ

Využívání odpadů/výrobků při rekultivaci výsypek na Mostecku
Pavel Kounovský, Ingrid Jarošová
Využití odpadního tepla v bioplynových stanicích
Josef Maroušek

FÓRUM VE FÓRU

Užití odpadů na povrchu terénu
Michael Barchánek

Z VĚDY A VÝZKUMU

Spása, zajímavost nebo jen fikce? Kovové nanoželezo pro in-situ dekontaminace
Marek Šváb, Eliška Turková, Petr Dosoudil
WASTE FORUM 2011, 2, str. 57 - 132
Ondřej Procházka

SMETÍ

Co vypadlo z popelnice

SERVIS

Kalendář
Ze zahraničního odborného tisku
Jak zapojit bioodpady do systému nakládání s odpady v regionu

Lucie Valentová, Květuše Hejátková
Rozšíření sběru bioodpadu v Karviné
Martina Mnichová
Resumé

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: