O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

1/2016

SPEKTRUM
Zprávy z domova a ze světa

ROZHOVOR
Musíme nalézat cesty a principy

REPORTÁŽ
Jsme tu už více než 100 let

Polemika
Je oběhové hospodářství v ČR reálné?

TÉMA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Současné překážky fungujícího oběhového hospodářství

Oběhové hospodářství a EU

Otázky a odpovědi k balíčku o oběhovém hospodářství

ŘÍZENÍ

Bude čistší vzduch?

TECHNOLOGIE

Biologická eliminace zápachu

POD LUPOU

Sběrné dvory

SERVIS

Konference Předcházení vzniku odpadů 2016

Vyšlo WASTE FORUM 2015, 4, str. 160 – 246

Příklady (na baterky) táhnou

Kalendář

Z redakce

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA
PŘÍNOS CEMENTÁREN K ČISTOTĚ OVZDUŠÍ V ČR

III            Porovnání emisní zátěže z provozu cementáren ČR s emisní zátěží z ostatních zdrojů znečištění