Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 2/2018 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

2/2018

Staré ekologické zátěže v roce 2018

Pohled na hlavní téma nového čísla odborného časopisu Odpadové fórum přináší Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ředitel České inspekce životního prostředí. Pochopitelně nechybí k tématu série odborných článků. Polemizujeme tentokrát k problematice BAT pro Velké spalovací zařízení, v Úhlu pohledu se zabýváme odpady z dob minulých. Velmi rozsáhlý a zajímavý rozhovor přinášíme z Brna, kde jsme si položili otázky náměstkům pro oblast rozvoje města a pro oblast Smart city. Rubrika křížem krážem potěší čtenáře tématy online CSR reporting, EMAS, kvalita ovzduší nebo zpracování vyřazených LCD spotřebičů.

Rok 2017 byl v agendě odstraňování starých ekologických zátěží rokem stěžejním. V první řadě jsme už dostali zpětnou vazbu, zda nastavené postupy při dané činnosti ponesou očekávané ovoce. Dále bylo zapotřebí prosadit na nejvyšší úrovni strategii financování sanačních prací a v neposlední řadě jsme byli v očekávání závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, uvádí JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. z Ministerstva financi ČR ve svém příspěvku na téma Novinky v agendě Odstraňování starých ekologických zátěží na MF v roce 2017.

Ministerstvo průmyslu a obchodu již více než 15 let procesuje program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a program řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. S podrobnosti seznamuje čtenáře Ing. Vladimír Šanda, vedoucí Oddělení hornických procesů a využívání nerostných surovin MPO.

Svůj pohled na ekologické zátěže přináší v rubrice Názor čtenářům ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ing. Erik Geuss, Ph.D. Pan ředitel uvádí, že se velmi dobře daří ekologické zátěže řešit, problémem však jsou ty ekologické zátěže, u kterých není znám původce.

Nové Odpadové fórum k tématu ekologických zátěží přináší pochopitelně řadu odborných článků:

  • Chemické a biologické čištění kuvajtských podzemních vod: laboratorní testy
  • Pilotní ověření elektrokoagulace pro dekontaminaci vod s toxickými kovy
  • Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku
  • Mikropolutanty – Nová výzva pro dekontaminační technologie
  • Moderní mikropolutanty v životním prostředí a jejich možný přestup do pitné vody

 

Oběhové Brno

Podle nedávno schválené strategie Brno 2050 by mělo město snížit množství odpadů o čtyři pětiny a ten co vznikne znovu maximálně využít. O podrobnostech a problematice odpadového hospodářství jsme hovořili s náměstkem pro oblast rozvoje města Martinem Anderem a náměstkem pro oblast Smart city Jaroslavem Kacerem. Například pan náměstek Ander nám prozradil, že Brno z pohledu poplatků za odpad připravuje systém nefinančních bonusů jako výraz poděkování těm, kteří třídí a zapojují se do projektů předcházení vzniku odpadu.

 

Polemika

V této rubrice se vracíme k mediálně známé problematice BAT pro Velká spalovací zařízení. Otázka zněla „Jak hodnotíte výsledky revize LCP BREF mj. v kontextu základního požadavku BAT na ekonomickou a technickou přijatelnost?“ Na otázku odpovídají: Ing. Jan Slavík, Ph.D. (vedoucí oddělení IPPC a IRZ MŽP), Ing. Evžen Tošenovský, dr. h. c. (poslanec Evropského parlamentu), Mgr. Bc. Pavel Frolka (vedoucí Technické pracovní skupiny Velká spalovací zařízení ČR), Bohuslav Čížek (ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR), Bc. Lukáš Hrábek (tiskový mluvčí Greenpeace) a Ing. Jiří Vecka, Ph.D. (Teplárenské sdružení ČR).

Rubrika Křížem krážem je opět plná zajímavých článků. Můžete se dočíst o možnosti on-line CSR reportingu, moderních přístupech ve strojním zpracování vyřazených LCD spotřebičů, projektu na podporu EMAS v České republice a stěžejních trendech a vývoji znečištění ovzduší v ČR.

Odpady doby minulé bylo tentokrát téma pro rubriku Úhel pohledu. Otázka pro pana Ing. Barchánka zněla „Může vlastník pozemku, na kterém je odpad umístěn, nabýt vlastnické právo k odpadu, přestože není jeho původcem a k umístění odpadu na jeho pozemek došlo v souladu s právním řádem?“ Druhý nezávislý úhel pohledu přináší tentokrát Mgr. Petr Švadlena a Mgr. Tereza Trojanová (PPS advokáti s.r.o.).

Únorové Odpadové fórum vyšlo 1. února 2018.