Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 5/2018 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

5/2018

Nové Odpadové fórum je plné rad jak snížit množství komunálních odpadů

V rozsáhlé polemice radí jak Ministerstvo životního prostředí tak odborné svazy a instituce obcím, jak se konkrétně připravit na rok 2024. České bariéry pro cirkulární ekonomiku popsala ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Paní ředitelka považuje za důležité, aby v následujícím roce vznikla koncepce, která bude protínat nejen životní prostředí, rozvoj průmyslu a obchodu nebo zemědělství, ale zahrne i ostatní sektory a nastíní i nástroje včetně fiskálních. Podle generálního ředitele SUEZ Využití zdrojů a.s. Zdenka Horsáka je potřeba změnit systém třídění odpadů, který je čtyřicet let starý a neodpovídá současnému složení odpadů ani potřebě jejich materiálního a energetického využití. Nad financováním technologických změn v odpadovém hospodářství v souvislosti s omezováním skládkování se zamýšlí Jaroslav Vodáček z EY. V novém čísle nechybí výsledky rozsáhlého průzkumu mezi obcemi na téma odpadové hospodářství ani příklady a odborné články s cílem pomoci obcím snížit produkované množství odpadů. V příštím čísle se budeme věnovat energickému využívání odpadů.

Přehled obsahu:

 • POLEMIKA: Komunální odpady v roce 2024 a dále (Ing. Jiří Študent ml., CEMC)
 • ROZHOVOR: generální ředitel SUEZ Využití zdrojů a.s. Zdeněk Horsák (Ing. Jiří Študent ml., CEMC)
 • České bariéry pro cirkulární ekonomiku (Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.)
 • Výsledky průzkumu: Obce a odpadové hospodářství (Ing. Jiří Študent ml., CEMC)
 • Moderní samosprávy mají své odpady pod kontrolou (Bc. Roman Konečný, JRK Česká republika, s.r.o.)
 • Motivační a evidenční systém MESOH aneb motivací k lepším zítřkům (Ing. Jiří Nevídal, nevidal@mojeodpadky.cz)
 • Financování technologických změn v odpadovém hospodářství v souvislosti s omezováním skládkování (Ing. Jaroslav Vodáček, EY)
 • Sběr, svoz odpadů a evidence přepravy (Petr Grusman, INISOFT, s.r.o.)
 • Česká republika může být na výsledky třídění obalových odpadů hrdá! (Lucie Müllerová, EKO-KOM, a.s.)
 • Novinky v odpadovém hospodářství hl. m. Prahy (Ing. Pavla Ochecová, Ing. Radim Polák, Magistrát Hlavního Města Prahy)
 • Nový pohled na obsluhu podzemních zásobníků komunálních odpadů (Michal Chytka, HUTIRA – BRNO, s.r.o.)
 • Meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství a nákladová efektivnost (Jana Soukopová, Tomáš Sládeček, Ekonomicko-správní fakulta MU, Institut pro udržitelnost a cirkularitu)
 • Dílčí kroky ze strany obce k dosažení snížení produkce SKO (Ing. Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.)
 • Prognóza produkce BRKO a nákladů na jeho sběr a svoz (Radovan Šomplák, Vlastimír Nevrlý, Jiří Gregor, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)
 • Jak dobře vysoutěžit a zasmluvnit svoz a likvidaci komunálního odpadu (Mgr. Martin Fadrný, Mgr. Petr Bouda, Frank Bold Advokáti)
 • Východiska postupů pro zajištění vysoké účinnosti odděleného shromažďování využitelných složek SKO v obcích (Ing. Pavel Novák, Ing. Andrea Koláčková, Odpadová poradenská s.r.o.)
 • Změny ve fungování zpětného odběru zářivek (Ing. Miroslav Dudek, Lumidée s.r.o.)
 • Zero Waste City (Bc. Zdeněk Polanský, Energo Solutions s.r.o.)
 • Informační systémy odpadového hospodářství: Registr zařízení a spisů a Seznam dopravců odpadů (Ing. Jan Trnobranský, Ing. Gabriela Buda Šepeľová, PhD., OOH, CENIA)
 • Konference Sanační technologie XXI (Bc. Alena Pecinová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.)

Příjemné čtení Vám přeje

Redakce OF