Časopis Předplatné Inzerce Redakce Archiv Konference Waste forum

1/2007

SPEKTRUM
Otázka měsíce
Entsorga Köln 2006

TÉMA MĚSÍCE
Systémy environmentálního managementu
Integrovaná výrobková politika a dobrovolné nástroje
Dobrovolné aktivity v podnikání na www
Nejprve ISO, potom EMAS

FIREMNÍ PREZENTACE
Verifikace emisí skleníkových plynů

ŘÍZENÍ
Rozhovor s ministrem
Pracovní seminář

FÓRUM
Je zemina odpadem?

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Otázky pro spalovny komunálních odpadů

Z VĚDY A VÝZKUMU
Výzkum nakládání s bioodpady. Evropské priority v 7. rámcovém programu pro roky 2007 až 2013
Informační kampaně v odpadovém hospodářství

SERVIS
ASEKOL zvýší příspěvek obcím na provoz sběrných dvorů
Recyklační příspěvky budou v příštím roce nižší
Ekologické veletrhy 2007 se rozšíří o nové obory
Ze zahraničního tisku
Kalendář
Resumé

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: