Časopis Předplatné Inzerce Redakce Archiv Konference Waste forum

Předplatné

Roční předplatné odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM činí 980 Kč včetně DPH. V kalendářním roce vychází 11 čísel. Jednotlivá čísla se vydávají každý měsíc obvykle první středu (viz ediční a termínový plán). Výjimkou jsou prázdninové měsíce, kdy vychází dvojčíslo 7-8 se zvětšeným rozsahem.

Více výtisků za zvýhodněnou cenu

Redakce má zájem, aby co nejvíce lidí ve firmách, které ODPADOVÉ FÓRUM odebírají, mělo k časopisu stálý a hlavně snadný přístup. Proto všem stávajícím předplatitelům nabízíme dodávání dalších výtisků časopisu zasílaných na stejnou adresu za poloviční cenu, tj. za 490 Kč na rok a výtisk.

Pro držitele věrnostní karty Třetí ruka nabízíme 15 procentní slevu na roční předplatné

Předplatné a distribuce na Slovensku

Objednávky předplatného a distribuci časopisu ve Slovenské republice zajišťuje Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P.O.Box 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 00421/2/44 45 88 21, 44 44 27 73, 44 45 88 16, fax: 00421/2/44 45 88 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk. Roční předplatné 39,84 EUR/11 čísel, cena jednotlivého čísla 3,79 EUR.