Časopis Předplatné Inzerce Redakce Archiv Konference Waste forum

1/2009

SPEKTRUM
Mezinárodní konference Odpady biodegradabilní - materiálové a energetické využití
Z konference o sedimentech
Deset let spalovny Malešice
Finanční krize dopadla i na odpady
Co s nepotřebným lisem? Do muzea!

TÉMA MĚSÍCE
Littering (odpad volně pohozený)
Uliční smetky a littering
Společenský jev současnosti - littering?
Průzkum situace volně pohozených odpadů

FIREMNÍ PREZENTACE
Odpadové hospodářství Brno

PRAHA A ODPADY
Komunální odpady v Praze

FÓRUM VE FÓRU
Odpad jako výrobek

ŘÍZENÍ
Právní úprava využívání odpadů v ČR v historických souvislostech

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Oceľový šrot a požiadavky na jeho kvalitu

SERVIS
Kalendář
Ze zahraničního tisku
Resumé

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: