Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 2/2017 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

2/2017

„Hlavním tahounem lobbistického uskupení je společnost Marius Pedersen!”

Vládní legislativní rada posuzovala nové odpadářské zákony od loňského podzimu už čtyřikrát. Přesto k nim stále trvá 50 zásadních rozporů s různými připomínkovými místy a pět právních připomínek. Debata nad zákony už víří nějakou dobu a vzájemná obviňování padají na hlavu všem účastníkům procesu. Nejvíc samozřejmě odnáší pověstná „skládkařská lobby“. Hloubavá redakce proto položila provokativní otázku do polemiky: Co a koho si představujete pod touto „nálepkou“? Jedním se otázka zdála příliš jednoduchá, druhým - moc sugestivní. Kupříkladu, Milanu Chromíkovi z nově vzniklé České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) zdá nadmíru podezřelá „ symbióza zelených a skládkařů“. Mezitím představitel ekologického hnutí Duha Ivo Kropáček hají své „zelené“ spolubojovníky: „Ekologické organizace ze skládkování výhody nemají – odmítají skládkování neupravených odpadů i drahé spalovny“. Pravý důvod nezdarů zákona vidí v jeho obecně špatném zpracování.  

Za skládkaře ČAObH přímočaře označila společnosti „ sdružené v České asociaci odpadového hospodářství“ a za hlavního „tahouna“ tohoto lobbistického uskupení - společnost Marius Pedersen, která podle jeho slov „nemá žádný zájem na jakékoliv změně odpadového hospodářství v ČR“. Výkonný ředitel sdružení ČAOH Petr Havelka se vůči podobným obviněním vymezil. Podle jeho názoru by měl zákon primárně přinášet řešení výhodné pro občany, nikoli pro skládky nebo spalovny.  Jménem Českého ekologického manažerského centra se do debaty zapojil i šéfredaktor informačního ekologického portálu Třetí ruka Jiří študent mladší. Zdůraznil personální zodpovědnost každého jedince a za zásadní označil osobní a firemní přístup. Podle jeho názoru, omezit skládkování můžeme sami a žádný zákon v tom není rozhodující.

  • V rámci tématu Staré ekologické zátěže nejdete exkluzivní report, věnovaný sanačnímu průzkumu v dalekém Mongolsku, který realizuje česká sanační společnost Dekonta. Článek pojednává o stavu znečištění ve vybraných lokalitách Mongolska, které bylo zjištěno v průběhu realizace mezinárodního projektu „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží“.
  • V době, kdy budoucnost Pařížské dohody začíná být nejistá, je zvláště důležité si připomenout její přínos globální i lokální. Pro evropské státy dohoda ovšem nepřináší tolik novinek: podle Pavla Zamyslického, ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu, pro ČR dohodou nevznikají žádné dodatečné požadavky, které by dříve nebyly odsouhlaseny v EU. Důležitým rozměrem dohody je její nadnárodní charakter, který oproti jejímu předchůdci, Kjótskému protokolu, ukládá povinnost snižovat emise i hlavním producentům skleníkových plynů USA as Číně, čímž pokrývá 97 % současných emisí.
  • Vzpomínky na silvestrovské oslavy se už rozplynuly, stejně tak, jako koncentrace znečišťujících látek způsobených silvestrovským ohňostrojem.   Je každoročně pořádaný ohňostroj skutečně tak škodlivý? Dozvíte se ve studii uskutečněné na půdě Českého hydrometeorologického ústavu.
  • Podle Kateřiny Novákové z Fakulty architektury ČVUT a sdružení PET-MAT, nacházíme se v době plastové. Plast nám poskytuje materiálový komfort a uživatelské pohodlí, ovšem cenou za tento blahobyt jsou i tuny plastového odpadu. Na potenciální hodnotu PET lahve jako architektonického prvku se zaměřilo sdružení PET-MAT, které se dlouhodobě věnuje vývoji plastové PET-cihly a jejímu využití v každodenním prostředí.
  • Překvapivé výsledky své studie oznámilo Centrum ekonomických a tržních analýz CETA. Podle ní monopolní systém třídění obalů, který momentálně panuje v České republice, zvyšuje nákladovou efektivitu a míru třídění.   Dle jednoho z autorů studie ekonoma Aleše Roda, český systém je ve srovnání se zahraničím i poměrně administrativně přátelský. O dalších poznatcích výzkumu se dočtete v únorovém rozhovoru. 

Příjemné čtení Vám přeje

Redakce OF