Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 11/2002 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

11/2002

Rozhovor
Rozhovor s ministrem - Nejde jen o vítězství jedné či druhé strany*6
Rozhovor s Liborem Ambrozkem, ministrem životního prostředí o současném odpadovém hospodářství.


Spektrum
Stoprocentní využití zářivek
Jubilejní odpadářské Luhačovice


Odpad měsíce
Polychlorované bifenyly
Co to jsou polychlorované bifenyly, v jaké formě a množství se u nás nacházejí.
Evidence PCB jako součást procesu inventarizace
Povinnosti při evidenci zařízení, která obsahují PCB a praktická aplikace.


Téma
Aktualizovaný Program EMAS
Struktura aktualizovaného programu EMAS II na základě nového nařízení Rady ES.
Integrované povolování skládek a EMS
EMS ve vojenském sektoru
Informační technologie a zavádění EMS
Nové informační a komunikační technologie podporující zavádění EMS.
Prevence závažných havárií - Hodnocení rizika ze strany pojišťovny
Jak probíhá certifikace EMS ve skupině IPS Skanska


Z vědy a výzkumu
Analytické laboratoře Plzeň, s. r. o., analytické, diagnostické a expertní centrum
Profil vědeckého pracoviště.
Opotrebované jedlé oleje a tuky
Využití opotřebovaných jedlých tuků opři výrobě motorových paliv.


Řízení
Platby za komunální odpad - několik poznámek možným formám
Podrobný popis tří možností vybírání úhrady za komunální odpady podle právní úpravy platné od začátku roku 2003.


Servis
Práce na středočeské koncepci odpadů se blíží k závěru
MACH, FINET, METAL 2003
Konference o bioplynu v Třeboni
Zachraňte data!!!
Nové technické normy v odpadovém hospodářství
Státní fond životního prostředí - Španělské zkušenosti s financováním životního prostředí z evropských fondů
Zpravodaj České asociace odpadového hospodářství
Ze zahraničního tisku


Firemní prezentace
EMSoftware - dobrý pomocník při zavádění a udržování systému environmentálního managementu

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: