Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 7,8/2002 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

7,8/2002

SPEKTRUM

Konec ledniček v Kácově  -  3

Technika ochrany prostredia TOP 2002  -  6

FOR ECO, odpady a drtiče kuchyňského odpadu  -  7

Sanační technologie V  -  7

Perspektivy obcí na trhu odpadů  -  8

Česko-německá kooperační burza  -  9
ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Stav a vývoj odpadového hospodářství  -  10Charakteristika současného stavu odpadového hospodářství v ČR a zásady a priority jeho dalšího vývoje.

Přehled produkce odpadů a zařízení  -  12
Produkce odpadů podle jejich původu a podle krajů, počty a kapacity zařízení na využívání a odstraňování odpadů.

Hierarchie nakládání s odpady: skládky a/nebo spalovny?  -  15
Srovnání strategických dokumentů Evropské unie a České republiky. Komplexní porovnání spalování a skládkování z hlediska dopadů na životní prostředí.

Pomůcka pro odpadáře  -  18
Přehled hlavních i souvisejících právních předpisů, názvosloví, subjektů. Vybrané povinností. původců.

Přehled užitečných internetových stránek  -  20

Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  -  22
Přehled všech pověřených osob k 31. 12. 2001.

Přehled norem z oblasti odpadového hospodářství  -  26

Státní fond životního prostředí ČR - Přehled vyhlášených programů  -  28

Krajské koncepce odpadového hospodářství    29
Přehled zpracovatelů, stav projednávání, informační zdroje.

Krajská pracoviště SFŽP ČR    29
Adresář.

Plán odpadového hospodářství ČR    29
Nejnovější změny v přípravě, termíny pro připomínky.

Základní principy při zpracování koncepčních materiálů    36
Popis jednotlivých principů a jejich významnosti.
Z VĚDY A VÝKUMU

Projekty z databáze Centrální evidence projektů  -  30
Přehled grantů udělených v oblasti odpadového hospodářství.

Diplomové práce tématicky zaměřené na odpadové hospodářství  -  33
Přehled prací obhájených na českých a slovenských vysokých školách v roce 2001.

Přehled vysokých škol, které se věnují problematice nakládání s odpady  -  35
SERVIS

Zpravodaj ČAOH  -  14

Surovinová politika a Plány odpadového hospodářství  -  14

Resumé    38

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: