Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 3/2003 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

3/2003

SPEKTRUM 6
Ten pravý Pollutec je francouzský 8
Co nového bylo k vidění na veletrhu v Lyonu.
Bezpečné nakládání s odpady 10
O stejnojmenné konferenci v Ústí nad Labem
Nevýrazné odpady na ECO CITY 11
Diskusní seminář ČAOH na ECO CITY 11
Hlavními tématy byla certifikace podniků v odpadovém hospodářství a zákon o obalech.


ODPAD MĚSÍCE
Bioplyn 12
Bioplynové stanice v komunální technice 12
Možnost společného zpracování organických odpadů ze zemědělství, komunálních a průmyslu a komplexní využití energetické potenciálu vznikajícího bioplynu pro výrobu elektrické energie a tepla, spolu s výkupní cenou elektrické energie 2,50 Kč/kWh a státní podporou ve formě dotací a půjček, předurčuje výrobu bioplynu pro využití v komunální sféře.
Anaerobní digesce, fermentace, stabilizace, vyhnívání nebo zkvašování? 13
Doporučený český termín pro technologii výroby bioplynu je anaerobní digesce. Jako synonyma lze použít termíny anaerobní fermentace nebo anaerobní vyhnívání.
Anaerobní fermentace komunálních odpadů versus skládkování 14
Využitelnost tuhého zbytku z výroby bioplynu záleží na čistotě vsázky. Pro výrobu bioplynu z netříděného nebo zbytkového komunálního odpadu jsou perspektivní alternativou skládková tělesa vybavená zařízením na jímání plynu provozovaná v režimu jeho maximální produkce.
Výroba a využití bioplynu v zemědělství 15
Možná technická řešení pro zemědělské bioplynové stanice. Příklady realizace v ČR.
Provoz plynových motorů na bioplyny. Dlouhodobé zkušenosti 18
Situace v kogeneračním využití bioplynu v ČR, technické podmínky provozu plynových motorů a konkrétní zkušenosti z provozu.


TÉMA
Sběr a svoz odpadu 20
Čtyři známí odborníci odpovídají na otázky Kde vidíte v České republice hlavní zdroj ekonomických problémů shromažďování a svozu tříděného a směsného odpadu? a Jaké se dají vysledovat v Evropě významné trendy shromažďování a svozu odpadů?


Z VĚDY A VÝZKUMU
Zpracování veterinárního asanačního odpadu anaerobní technologií 23
Výhodnější alternativou při odstraňování masokostních mouček než spalování je jejich využití pro výrobu bioplynu anaerobní fermentací.
Adsorpce amoniaku z chovů hospodářských zvířat 25
K zachycování amoniaku a dalších dusíkatých látek ze vzduchu v prostorech chovu hospodářských zvířat lze s výhodou využít jako sorbent zeolit.


SERVIS
Zpravodaj ČAOH 19
Tradiční konference o stavebním odpadu 22
TOP 2003 reaguje na aktuální podněty 22
Plán odpadového hospodářství (konečně) do vlády 27
Kalendář 28
Resumé 29


PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA ODPADY A PRAHA
Sběrné dvory města


PATRON ČÍSLA - ZOELLER SYSTEMS s. r. o.
Technika pro svoz komunálních odpadů

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: