Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 4/2004 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

4/2004

SPEKTRUM
Obec na konci světa je na začátku dobré cesty
Realizační programy ČR po oponenturách
ECO CITY 2004
O stavebním odpadu opět v Brně

ŘÍZENÍ
K evropské strategii prevence a recyklace odpadu. Diskuse k návrhu strategie
Jakou cestou se asi bude vývoj odpadového hospodářství v Evropské unii v budoucnu ubírat. Neoficiální český překlad návrhu usnesení Evropského parlamentu a důvodové zprávy k němu.
Plán odpadového hospodářství ČR a trendy v EU
Reakce na článek "Plán je míněn vážně" autora Ing. Ivo Kropáčka, který byl uveřejněn v čísle 01/2004 Odpadového fóra.
Řízení o porušení Smlouvy

ODPAD MĚSÍCE
Nebezpečné odpady
Omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů
Na co je účelné klást důraz při bouracích pracích, hodnocení nebezpečných vlastností SDO, možnosti využívání odpadů. Po metodickém pokynu odboru odpadů se připravuje se směrnice MŽP k omezování množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.

TÉMA MĚSÍCE
Analýza a odpady
Organický uhlík v odpadech. Parametry obsahu a jejich stanovení
Co hledat pod pojmem "organický uhlík" a jaké jsou analytické možnosti a omezení stanovení jeho obsahu. Důležitá je správná interpretace získaných výsledků!
Nové trendy v analytice a Ecochem, a. s.
Firemní prezentace Patrona dubnového čísla. Rozsah a parametry služeb, zabezpečení jakosti, stanovení dioxinů a další služby, rozvoj a budoucnost.
Organické kontaminanty v průsakových vodách skládek
Povaha skládkovaného materiálu má zásadní vliv na škálu potenciálních kontaminantů. Výčet možných kontaminantů ve stavebních a demoličních odpadech, komunálních odpadech, v biologicky rozložitelném odpadu z městské aglomerace a přehled pesticidů používaných v ČR se spotřebou nad 10 tisíc kg.

Z EVROPSKÉ UNIE
Zmatek kolem definice "odstraňování" odpadu pokračuje
Rozdíly v národních definicích odpadu
Brána k informacím o EU je už i v češtině
Novinky z EU

Z VĚDY A VÝZKUMU
Aplikace LCA studie na odpadové hospodářství. 1. Úvod
Úvodní část čtyřdílné série článků podrobně přibližujících výsledky studie o environmentálních dopadech nakládání se zbytkovým komunálním odpadem a materiálovým využitím vytříděných složek (sklo, papír, plasty).

SERVIS
WASTE - odborný internetový časopis 04/2004
Demoverze katalogu odbytu odpadů
Na ENVIBRNO již 20. dubna
Program doprovodného Envikongresu.
Vodohospodářská výstava VODOVODY - KANALIZACE
14. kongres společnosti SETAC EU v Praze
Společnost SETAC je mezinárodní sdružení expertů v oblasti chemie a toxikologie životního prostředí. Souběžně s kongresem se připravuje založení středoevropské pobočky se sídlem v Praze.
IV. ročník mezinárodní konference ODPADY 21
Velkoplošné pryžové EPDM fólie - ideální řešení pro izolaci skládek, nádrží a jímek
Firemní prezentace společnosti Trelleborg Industries CS, s. r. o. Pryžové izolační fólie mají oproti termoplastickým materiálům mnohonásobně vyšší elasticitu a pevnost, neměnné vlastnosti v celém rozsahu běžných venkovních teplot, nízký součinitel povrchového tření, vysokou odolnost vůči UV záření a ozonu a další přednosti.
Je čas zajímat se o IPPC
Rozhovor s vedoucím Centra prevence znečištění o jeho zkušenostech z procesu přípravy a projednávání žádostí o integrované povolení.
Kalendář
Resume

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: