Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 6/2004 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

6/2004

SPEKTRUM
Elektroodpad ...mají pro něj řešení
Další firma s dvojitým certifikátem

ŘÍZENÍ
Co přináší novela zákona o odpadech?
Zákon č. 188/2004 Sb., o odpadech, se týká celé řady oblastí nakládání s odpady, nejen vyřazených vozidel.
Novela zákona o obalech
Co přinesl zákon č. 94/2004 Sb. do nakládání s obaly a odpovědi na nejčastější otázky.

ODPAD MĚSÍCE
Obaly a obalové odpady
Množství obalových odpadů
Výskyt obalů v domovním odpadu.
Záloha a ekologická daň na obaly
Environmentální účinnost, ekonomické dopady, mezinárodní kompatibilita a náklady na zavedení a správu.
Sběr a možnosti využití obalových odpadů
Porovnání výkonnosti odvozného a donáškového systému sběru, možnosti využití různých druhů obalových materiálů.

TÉMA MĚSÍCE
Sběr a svoz odpadů
Ekonomika systémů hospodaření s odpady v obcích
Celkové náklady na systém sběru a třídění, způsoby úhrady nákladů a poplatků.
Sběr bioodpadu do Compostaineru je správné rozhodnutí
Firemní prezentace SSI Schäfer, s. r. o.
Pytlový sběr nápojových kartonů
Zkušenosti ze severních Čech.
Sběr nápojových kartonů na Slovensku
Rozvoj sběru biologicky rozložitelných odpadů
Klíčovou fází systému využití bioodpadů je jejich hygienický a ekonomický sběr.
Vrstvené obaly - Popelka mezi obalovými odpady
Využití kontejnerů na plastový odpad
Kolik se vejde PET lahví nedeformovaných, sešlápnutých a deformovaných nožním lisem.
Bioodpad v domácnostech. Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?
Vyřeší problém sběru bioodpadu v kuchyni biodegradibilní sáčky?

Z VĚDY A VÝZKUMU
Aplikace LCA studie na odpadové hospodářství. 3. Hodnocení využití druhotných surovin z komunálního odpadu
Porovnání environmentálních dopadů výroby vlákniny novinového papíru a skloviny z primárních a druhotných surovin a výroby masivních plastových výrobků a alternativního paliva ze směsných plastů z tříděného sběru.
Průzkum u obcí s rozšířenou působností
Forma předávání dat, počítačové vybavení, informovanost.

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU

SERVIS
WASTE - odborný internetový časopis o odpadech 6/2004
Nová směrnice SFŽP ČR
Informační odpadový server
Internetová verze Katalogu odbytu odpadů.
Vzorkování a sanace
Zpravodaj SUCO
Ze zahraničního tisku
Pomohla dvouletá perioda Envibrnu?
Resumé

PATRON ČÍSLA
Rethmann - Jeřala Recycling, spol. s r. o.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: