Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 2/2005 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

2/2005

SPEKTRUM

Podpora rozložitelným plastům
Kompaktní linka zjednodušuje recyklaci použitých svítidel
Pollutec pro střední a východní Evropu
Nebuďte líní, třiďte správně


ODPAD MĚSÍCE
Odpad z těžby
Odpady z hornické činnosti

Legislativa. Odpady z lomového hornictví. Odpady z těžby a úpravy černého uhlí. Využívání hlušin.
Návrh směrnice o nakládání s odpadem z těžebního průmyslu
Definice základních pojmů. Uložená opatření. Co musí obsahovat Plán pro nakládání s odpady z těžebního odpadu.

TÉMA MĚSÍCE
Sanace ekologických zátěží
Historie a současnost odstraňování starých ekologických zátěží v ČR

Nové metody in situ sanace horninového prostředí
Chemická oxidace. Podpora mikrobiálních procesů. Reduktivní dechlorace s využitím nanočástic železa.
Odstranění chlorovaných alifatických uhlovodíků intenzivní chemickou oxidací in situ
Oxidace chlorovaných uhlovodíků v horninovém prostředí pomocí manganistanu draselného - princip metody a podmínky jejího použití, zkušenosti ze čtyř případů praktické aplikace.
Sanace ropných uhlovodíků metodou bioslurpingu
Bioslurping ("usrkávání s biologickou podporou") je dosud málo používaná technologie odstraňování ropných látek z podzemní vody.
Využití přirozené atenuace při sanacích ekologických zátěží
Podmínky pro využití přirozené atenuace. Praktické využití podporované přirozené atenuace.
Ojedinělá kontaminace arzenu odstraněna
O sanaci v areálu bývalých Válcoven trub Chomutov.
Sanace bývalého vojenského letiště
Zpráva ze sanace budoucí průmyslové zóny Triangle zamořené ropnými uhlovodíky.
Sanace lagun v Chemopetrolu Litvínov

Z EVROPSKÉ UNIE
Přehled evropských soudních rozhodnutí z oblasti odpadů za rok 2004

ŘÍZENÍ
Devátá novela má číslo sedm
Z vystoupení senátorky Jitky Seitlové při projednávání novely zákona o odpadech v Senátu PČR.
Hodnotící mise OECD
K hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí v ČR se zaměřením na odpadové hospodářství.
Plán odpadového hospodářství a obce
Rada pro odpadové hospodářství

SERVIS
K proviantnímu odpadu
Současnost a perspektivy těžby a úpravy nerudních surovin III

Mezinárodní konference v Ostravě.
Bioodpady v legislativě a praxi
Odborný seminář v Seči-Ústupkách.
WASTE - odborný internetový časopis o odpadech
Informační odpadový server
INTERFORUM 2005

Mezinárodní kongres recyklace stavebních odpadů, F.I.R.
RECYCLING 2005
10. ročník konference o recyklaci stavebních odpadů a jejich využití.
ODPADY (SK)
Obsah slovenského odborného časopisu č. 1/2005.
Kalendář
Ze zahraničního tisku

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: