Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 12/2018 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

12/2018

Cirkulární ekonimika, data a čísla v odpadech

To jsou témata posledního letošního čísla odborného časopisu Odpadové fórum. K úloze cirkulární ekonomiky se tentokrát vyjádřila ředitelka odboru ekologie MPO Pavlína Kulhánková. Tematické články se zaměřují na cirkulární ekonomiku a inovace, blíže jsme se podívali použitý fritovací olej, zpětný odběr pneumatik, využití kalů z ČOV. Představujeme také matériO Prague, místo, kde se rodí nápady. Rozhovor zaměřujeme na zavádění motivačních a evidenčních systémů do praxe. Data a čísla v odpadech za rok 2017 představuje CENIA, uvádíme i data ČSÚ, přinášíme přehled evidenčních povinností na rok 2019. V zahraničním okénku se tentokrát podíváme do Gruzie.

C I R K U L Á R N Í N O V I N K Y

Zprávy z domova a ze světa| Jiří Študent ml.

R E P O R T Á Ž

Dominanta Císařského ostrova II.| Vladimír Študent

O H L A S Y Č T E N Á Ř Ů

Problematika cirkulární ekonomiky a účinného využívání zdrojů | Pavlína Kulhánková

C I R K U L Á R N Í E K O N O M I K A

matériO Prague: Místo, kde se rodí nápady| Eliška Knotková

Cirkulární inovace v 5 krocích| Cyril Klepek

Použitý fritovací olej jako zdroj pro výrobu biopolymeru PHA | Vlaďka Matušková

Zpětný odběr pneumatik a jejich recyklace| Jiří Študent

Využití kalů z ČOV z pohledu cirkulární ekonomiky | Karel Prokeš

R O Z H O V O R

Konference TVIP 2019 tentokrát v duchu cirkulární ekonomiky

Zavádění motivačních a evidenčních systému do praxe

D A T A A Č Í S L A V O D P A D E C H

Informační systémy odpadového hospodářství: Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady| Lucie Česeneková, Markéta Sequensová

Data o produkci a nakládání s odpady. Co je zdrojem dat? | Petr Grusman

Produkce a nakládání s odpady v roce 2017 podle ISOH | Lucie Česeneková, Markéta Sequensová

Odpadová data za rok 2017 z pohledu ČSÚ| Jiří Študent

Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2019| Petra Kubíková

Analýza podnětů řešených Českou inspekcí životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství | Lukáš Kůs, Alice Pokorná

Vybraná hlavní zjištění ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2017 | Jiří Študent

K Ř Í Ž E M K R Á Ž E M

Změna rovná se zodpovědnost a domýšlet následky | Jiří Študent

Divoký internetový západ a jeho černí pasažéři | Petr Číhal

S V Ě T O Č I M A Č T E N Á Ř E

Gruzie má unikátní příležitost k reformulaci systému odpadového hospodářství| Stepan Vashkevich, Helena Škrdlíková